W Polsce powstaną nowe elektrownie szczytowo-pompowe

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Elektrownie szczytowo-pompowe to obiekty hydrotechniczne o szczególnej roli. Ich zadaniem jest nie tylko produkcja energii elektrycznej, ale także pełnienie funkcji regulacyjno-interwencyjnej. Na czym polega ich działanie? Elektrownie szczytowo-pompowe zbudowane są pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi – górnym i dolnym. W okresie niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną np. w nocy lub latem woda pompowana jest ze zbiornika dolnego do górnego. W godzinach szczytu następuje odwrócenie procesu.

Przykładowo ESP Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina czy Dychów to magazyny energii wykorzystywane m.in. w sytuacjach kryzysowych, o czym przekonaliśmy się 17 maja 2021 roku. W tym dniu doszło do wyłączenia bloków w Elektrowni Bełchatów, będącej jedną z podstaw polskiej produkcji energii elektrycznej. W jednej chwili ubyło 3,6 GW mocy generowanych przez elektrownię. W momencie szczytowego zapotrzebowania na energię, ESP Żarnowiec, Porąbka-Żar, Dychów i Solina dostarczyły do sieci ponad 1,5 GW mocy. Największy udział odegrała elektrownia w Żarnowcu. Ok. godz. 17 dostarczyła do sieci 745 MW mocy. Duże znaczenie miała też interwencja ESP Porąbka-Żar (541 MW), ESP Solina (185 MW) oraz ESP Dychów (75 MW). Rozwój tej technologii będzie kluczowe w dobie transformacji energetycznej.

List intencyjny

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej podpisali 22 października list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy na rzecz przedsięwzięć, które mają na celu modernizację oraz budowę nowych elektrowni szczytowo-pompowych. Unowocześnione elektrownie oraz nowe zakłady zbudowane od podstaw, będą pełnić funkcje wielkich i wydajnych magazynów energii, jak również obiektów świadczących usługi systemowe w zakresie stabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Współpraca MKiŚ, NFOŚiGW i PGE będzie realizowana głównie poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie budowy, modernizacji i eksploatacji elektrowni szczytowo-pompowych. Strony porozumienia zamierzają również dążyć do stworzenia optymalnych warunków (organizacyjnych, kosztowych, finansowych, technicznych itp.) dla prowadzenia przedsięwzięć, których efektem będzie rozwój ESP.

- W przyjętej przez rząd „Polityce energetycznej Polski do 2040 roku” podkreśla się rolę elektrowni szczytowo-pompowych jako jednostek, które mogą zapewnić stabilną pracę polskiego systemu elektroenergetycznego w sytuacji, gdy dokonuje się u nas transformacja energetyczna i dynamicznie wzrasta udział odnawialnych źródeł energii  – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Elektrownie szczytowo-pompowe oferują możliwości regulacyjne i pozwalają na rezerwowanie zasobów energii dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, uzupełniając stabilny rozwój odnawialnych źródeł, a w przyszłości również energetyki jądrowej.

- Stawiając na rozwój energetyki opartej na OZE w zakresie prosumenckim, NFOŚiGW widzi zarazem potrzebę wspierania dużych inwestycji, które zagwarantują stabilizację Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zwiększą techniczne możliwości przyłączania nowych źródeł OZE – powiedział prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Grupa PGE jako jeden z sygnatariuszy jest krajowym liderem w zakresie elektroenergetyki wodnej i jej krajowym rynku elektrowni szczytowo - pompowych wynosi około 90 proc.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również