W 2018 roku sprzedano blisko czterokrotnie więcej sztuk urządzeń niż w roku 2010. Szacowana łączna liczba pracujących pod koniec 2018 roku pomp ciepła w Polsce wynosi ok. 194 tys. urządzeń, o łącznej zainstalowanej mocy grzewczej ok. 1,63 GW. PORT PC szacuje, że do roku 2018 w instalacjach centralnego ogrzewania pracowało łącznie ok. 100.000 szt. pomp ciepła.

Pompy ciepła do centralnego ogrzewania

W ubiegłym roku rynek pomp ciepła stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o ok. +20%, zaś cały rynek pomp ciepła odnotował wzrost na poziomie ok. +15%. Z szacunków PORT PC wynika, że tylko w roku 2018 sprzedano łącznie ok. 31,16 tys. szt. pomp ciepła (z systemami VRF) i około 26,3 tys. sztuk urządzeń (bez systemów VRF).

Zakumulowana, łączna liczba pracujących w Polsce pomp ciepła do centralnego ogrzewania i c.w.u. (sztuk) Źródło: PORT PC

10 630 sztuk powietrznych pomp ciepła sprzedanych w 2018 roku

W ubiegłym roku mocniejszym wzrostem zainteresowania cieszyły się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do centralnego ogrzewania (i często chłodzenia – rewersyjne) pomieszczeń. Liczbę sprzedanych urządzeń w 2018 r. szacuje się na ok. 10630 sztuk. Ich rynek w porównaniu do 2017 roku wzrósł o ok. +31%.

Wiele wskazuje na to, że trend ten wzmocni się również w kolejnych latach. Aktualnie wśród pomp ciepła powietrze/woda udział urządzeń typu split stanowi ok. 75%, a urządzeń typu monoblok około 25%. W grupie pomp ciepła o mocy do 20 kW wśród pomp ciepła typu split odnotowano wzrost na poziomie +29%, a sprzedaż pomp ciepła typu monoblok (o mocy poniżej 20 kW) wzrosła o +44%.

5 380 sztuk gruntowych pomp ciepła sprzedanych w 2018 roku

W ubiegłym roku sprzedaż w sektorze pomp ciepła typu solanka/woda lekko wrosła w stosunku do roku 2017. Liczba sprzedanych w 2018 roku urządzeń oszacowano na około 5380 sztuk, co w porównaniu do poprzedniego roku daje wzrost sprzedaży na poziomie ok. +5%.

Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią wciąż znaczny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. Warto zwrócić uwagę na zmiany rynku tych urządzeń w segmencie małych i większych mocy grzewczych.

Sprzedaż gruntowych pomp ciepła o mocy grzewczej < 20 kW (łącznie tylko do ogrzewania i rewersyjnych) w stosunku do 2017 r. jest na podobnym poziomie, z tą uwagą, że w 2018 r. wzmocniła się tendencja do stosowania rewersyjnych pomp ciepła i nastąpił 16% wzrost. Co warte jest szczególnego podkreślenia to fakt, że podobnie jak w 2017 roku gruntowe pompy ciepła > 20 kW (ogrzewanie i rewersyjne łącznie) odnotowały wzrost sprzedaży aż o 31%.

Pompy ciepła do c.w.u. nadal popularne

Znaczny udział wśród sprzedanych pomp ciepła w Polsce w 2018 r. stanowią powietrzne pompy ciepła służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej, PORT PC szacuje, że w ubiegłym roku w Polsce producenci i dystrybutorzy tych urządzeń sprzedali łącznie ok. 9840 szt., co stanowi blisko 32% całego rynku pomp ciepła.

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła