W Polsce przyłączono do sieci łącznie ponad 760 tys. mikroinstalacji OZE

Według informacji Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączyli do 31 października 2021 roku w sumie 763 592 mikroinstalacje OZE. Dominującą większość stanowią mikroinstalacje prosumenckie przyłączone do sieci na podstawie zgłoszenia.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W ostatnich kilku latach obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych. Poniższy wykres przedstawia dynamikę przyrostu liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci od 2017 roku przez OSD zrzeszonych w PTPiREE od drugiego kwartału 2017 roku. Według stanu na koniec czerwca 2017 roku było 21 458 mikroinstalacji OZE w Polsce. Ta liczba wzrosła do poziomu 85 623 w czerwcu 2019 roku, 356 866 w czerwcu 2020 roku oraz 601 713 w czerwcu 2021 roku. Według danych na koniec października do sieci przyłączono łącznie 763 592 mikroinstalacji. Można przypuszczać, że obecny poziom wynosi ponad 800 tys.

Wykres: PTPIREE

Wraz ze wzrostem liczby mikroinstalacji OZE wzrasta oczywiście łączna moc urządzeń. Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca października 2021 roku uległa ponad 14-krotnemu wzrostowi (o 1308 proc.), przy jednoczesnym ponad 15,5-krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. Jak czytamy w opracowaniu PTPIREE, w III kwartale 2021 roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 111 tys. nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy blisko 843 MW. Na koniec października 2021 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 763 tysiące, a ich moc ponad 5,3 GW. Liczba przyłączonych mikroinstalacji jest o prawie 19 proc. wyższa niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. 

W trudnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, OSD w 2020 roku przyłączyli do swoich sieci ponad trzykrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku, a jednocześnie ponad 1,9 krotnie więcej niż wynosi łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. 

PTPIREE informuje, że od początku 2021 roku przyłączono blisko 306 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 2,3 GW. Dla porównania w całym 2020 roku liczba przyłączonych mikroinstalacji wyniosła 303 tysiące, a ich łączna moc niewiele ponad 2 GW. 

- Analizując ostatnie 12 miesięcy zarówno liczba jak i moc mikroinstalacji w systemie elektroenergetycznym uległa podwojeniu. W samym tylko październiku 2021 roku zostało przyłączonych do sieci ponad 50 tysięcy nowych mikroinstalacji o mocy ponad 420 MW - czytamy na stronie PTPIREE. 

Kwartalny rekord

Od początku 2019 roku obserwowany jest duży wzrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD w poszczególnych kwartałach. W I kwartale 2021 roku widoczny jest spadek liczby przyłączanych kwartalnie mikroinstalacji w stosunku do kwartału II, III i IV 2020 roku. W rekordowym pod względem liczby przyłączeń III kwartale 2021 roku przyłączono więcej mikroinstalacji (111 175) niż w całym 2019 roku (100 212). Jest to również rekordowy kwartał pod względem wolumenu przyłączonej mocy, który wyniósł prawie 843 MW. 

Średnia moc jednostkowa przyłączanych do sieci mikroinstalacji rok do roku jest wyższa, jednakże w okresie 2018-2020 wzrosty te były minimalne w stosunku do roku poprzedniego. W III kwartale 2021 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 7,58 kW i była o prawie 1 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku ubiegłym (6,68 kW), natomiast w samym październiku 2021 roku średnia moc wyniosła aż 8,31 kW i była o ponad 1,6 kW wyższa niż średnia mikroinstalacji w roku ubiegłym.

Źródło: PTPIREE

Zobacz również