Podczas spotkania promowano klastry energetyczne, czyli porozumienie cywilnoprawne dotyczące wytwarzania i dystrybucji energii na obszarze jednego powiatu. Klastry w skali powiatu będą podstawowymi jednostkami, które będą znajdowały wsparcie w środkach publicznych. Priorytetowo będzie traktowane wytwarzanie ciepła na potrzeby klastrów. Ponieważ przy wytwarzaniu ciepła jest możliwość wytworzenia chłodu, wspierane będą takie programy, które zapewnią również dostarczenie chłodu, np. do centrum danych, serwerowni, wszystko po to, aby rozwijać nowe technologie. Prąd z fotowoltaiki będzie miał wsparcie jako komplementarny do systemu. W odniesieniu do klastra fotowoltaika nie będzie priorytetowa, ale będzie jego uzupełnieniem.

Na spotkaniu poruszono także kwestie związane z walką z niską emisją. Minister zapewnił, że walka z niską emisją będzie traktowana z należytą starannością i będzie miała istotny charakter, poinformował jednak, że w tej chwili nie zna jeszcze szczegółów kontynuacji programów – dopiero wypracowywane są zasady. Uznał, że nacisk będzie położony również na ciepło – w kontekście niskiej emisji rozważana jest inwestycja w uzysk ciepła z energii elektrycznej. Nie podano konkretnej technologii, która do generacji ciepła miałaby zostać wykorzystana, przypuszczać można jednak, że chodzi o kogenerację.

Pytano o instalacje hybrydowe typu pompa ciepła w skojarzeniu z fotowoltaiką – będą one traktowane, podobnie jak sama fotowoltaika, jako uzupełnienie miksu energetycznego klastra i źródło komplementarne, nie priorytetowe.

Minister zapowiedział przeprowadzenie kilku aukcji pilotażowych do końca tego roku w celu sprawdzenia działania systemu i jak przygotować je do przyszłego roku. Warto zaznaczyć, że testowa wersja Internetowej Platformy Aukcyjnej została udostępniona przez Urząd Regulacji Energetyki już pod koniec maja 2016 r., a pod koniec lipca zakończył się drugi etap jej testów, podczas którego zorganizowano 4 aukcje symulacyjne. W terminie 22.08 – 19.09.2016 zaplanowano przeprowadzenie III etapu testów, w ramach których Wytwórcy będą mogli m.in. wziąć udział w kolejnych testowych aukcjach. Nie zapowiedziano niestety, kiedy odbędą się pierwsze rzeczywiste aukcje.

 

Źródło i opracowanie: redakcja GLOBEnergia