Program Czyste Powietrze to największa dotychczas inicjatywa, wspierająca walkę z niską emisją. Problem smogu dotyka wiele miast i mniejszych miejscowości, a jego źródłem są nieefektywne, często przestarzałe kotły na węgiel i drzewo. Program uruchomiony w 2018 roku daje możliwości dofinansowania inwestycji w wymianę źródła ciepła na wybraną przez siebie technologię, ale także na termomodernizację budynków.

Niebawem pęknie bariera 300 tys. wniosków

NFOŚiGW poinformował, że według stanu na 30 lipca 2021 roku, w programie w skali ogólnopolskiej wpłynęło 287 856 wniosków. Beneficjenci otrzymają łącznie 4 997 512 727 zł dofinansowania. Podpisano już 227 087 umów na łączną kwotę dofinansowania 3 827 840 107 zł. Wypłacono 1 815 936 917 zł środków.

Program przewiduje dwa poziomy dofinansowania. Można ubiegać się o dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 37 tys. zł w podwyższonym. Według zapowiedzi w 2022 roku ma być uruchomiony także komponent dla najuboższych.

W dniach od 24 do 30 lipca 2021 roku wpłynęło 4475 wniosków na łączną sumę dotacji – 71 733 089 zł. Przypomnijmy, że celem NFOŚiGW jest poziom 5-6 tys. wniosków składanych tygodniowo. W tym celu rząd wprowadza wiele ulepszeń w programie. Od nowego roku zdecydowanie wzrosła dynamika składanych wniosków  W pierwszym kwartale 2020 roku wpłynęły w sumie 16 862 wnioski, natomiast w tym samym okresie w 2021 roku – 33 811 wniosków. W ciągu roku podwojono także kwotę wypłat. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku wypłacono 187 mln zł, natomiast w 2021 r – 275 mln zł.

Koniec dofinansowania kotłów na węgiel

Rząd już od dłuższego czasu zapowiadał odejście od wsparcia dla kotłów na węgiel w programie Czyste Powietrze. Poznaliśmy niedawno termin. Dofinansowanie na zakup i montaż kotła na węgiel w programie Czyste Powietrze będzie możliwe tylko do 31 grudnia 2021 roku. W efekcie od następnego roku nie będzie żadnego wsparcia dla tego rodzaju kotłów. Decyzja została podjęta w związku z wytycznymi Komisji Europejskiej, zapisami Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu, oraz obowiązującymi uchwałami antysmogowymi w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla. Okres przejściowy, czyli wyznaczony na 31 grudnia br. związany jest z tym, iż program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pilotaże dla budynków wielorodzinnych

W kwietniu 2021 roku NFOŚiGW ruszył z dwoma pilotażami dla budynków wielorodzinnych w Polsce. Pierwszy z nich zainaugurowano w województwie zachodniopomorskim. Budżet programu to 10 mln zł. W planie jest wymiana minimum 500 nieefektywnych źródeł. Wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji w kwocie od 40 tys. do 290 tys. zł.

Kolejny pilotaż ruszył w gminie Pszczyna, w jednej z gmin z największym poziomem smogu. Z możliwości dofinansowania przedsięwzięć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji skorzysta 180 budynków wielorodzinnych.

Na trzeci kwartał 2021 roku zaplanowany jest pilotaż dla budynków wielorodzinnych w gminie Nowa Ruda. Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły otrzymać dofinansowanie w kwocie do 290 tys. zł na termomodernizację i wymianę źródła ciepła. Budżet programu to 15 mln zł.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to jeden z największych programów w Polsce, który ma celu walkę ze smogiem oraz przyśpieszenie powszechniej modernizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Program o budżecie ponad 100 mld zł jest przewidziany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Uruchomione na przełomie kwietnia i maja pilotaże dla budynków wielorodzinnych w woj. zachodniopomorskim, w Pszczynie oraz Nowej Rudzie są odpowiedzią na potrzeby budownictwa wielorodzinnego. W lipcu 2021 roku wprowadzono ścieżkę bankową, w ramach której beneficjenci mogą skorzystać z kredytów antysmogowych.

Redakcja GLOBEnergia