W programie Czyste Powietrze złożono blisko 350 tys. wniosków

W ramach programu Czyste Powietrze złożono 333 341 wniosków o dofinansowanie wymiany kotła lub termomodernizacji. Do beneficjentów trafiło ponad 2 mld zł. W kolejnym roku ruszają nowe komponenty programu.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na przestrzeni ostatnich miesięcy przedstawiciele resortu klimatu i środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informowali o intensywnych pracach na rzecz przyspieszenia realizacji programu Czyste Powietrze. Ma to związek z pojawiającą się krytyką, iż program nie jest realizowany w sposób efektywny, a w ciągu tygodnia wpływa stosunkowo mała liczba wniosków. Zaistniała pilna potrzeba usprawnienia realizacji projektu, gdyż obecnie kluczowa jest walka ze smogiem. Eksperci wskazywali, że problem leżał w komunikacji oraz w braku świadomości wielu mieszkańców gmin, że mogą otrzymać dotacje na termomodernizację i wymianę kopciucha. Na dzień 10 września 2021 roku podpisano łącznie 1966 porozumień z gminami.

Budżet Czystego Powietrza zakłada do zagospodarowania ponad 100 mld zł. Program ruszył w 2018 roku i będzie kontynuowany do 2029 roku. W ciągu trzech lat złożono blisko 350 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 5,85 mld zł (według stanu na 29 października 2021 roku).

Były minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka informował kilka tygodni temu, że w dniach  9-15 października 2021 roku w programie wpłynęło 5060 wniosków na kwotę 77 217 949 zł dofinansowania. Według najnowszych danych w dniach od 23 do 29 października przyjęto 4554 wnioski, co oznacza znaczny spadek.

Do końca października podpisano w sumie 267 449 umów na łączną kwotę dofinansowania 4 445 071 125 zł. Wypłacono w sumie 2 069 112 317 zł środków.

Warto także dodać, że w ramach ścieżki bankowej, która ruszyła w lipcu br., złożono dotychczas 455 wniosków.

W 2022 roku ruszają kolejne komponenty

Program Czyste Powietrze to największa dotychczas inicjatywa, wspierająca walkę z niską emisją. Problem smogu dotyka wiele miast i mniejszych miejscowości, a jego źródłem są nieefektywne, często przestarzałe kotły na węgiel i drzewo.

W 2022 roku zostanie uruchomiony ogólnopolski program wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych jako kolejny komponent programu Czyste Powietrze. Uruchomienie programu odbędzie się na podstawie wniosków wyciągniętych z prowadzonych pilotaży w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku i od 11 października br. również na Dolnym Śląsku.

W kolejnym roku ruszy także specjalny komponent w ramach programu Czyste Powietrze, który będzie dedykowany dla osób najuboższych. Gospodarstwa domowe, które balansują na granicy ubóstwa energetycznego, będą mogły starać się o dotacje na termomodernizację budynków, które pokryją do 90 procent kosztów przedsięwzięcia. Będzie to propozycja głębszej reformy w związku z rosnącymi cenami energii oraz planowanym wsparciem odbiorców wrażliwych.

Patrycja Rapacka | Źródło:  NFOŚiGW, Twitter, Polskie Radio, własne

Zobacz również