Rekordowa liczba wniosków

W ostatnim tygodniu ubiegłego miesiąca, tj. 24-30 kwietnia, wpłynęło 4121 wniosków do programu Czyste Powietrze. Łączna wartość dotacji, o którą ubiegali się wnioskodawcy, wynosi 63 834 359 zł.

Narodowy Fundusz przedstawił także dotychczasowe statystyki jednego z najpopularniejszych programów wspomagających walkę ze smogiem. Według stanu na koniec kwietnia 2021 r. wpłynęło w sumie 241 126 wniosków, w których ubiegano się o dofinansowanie o wartości 4 287 694 576 zł. W ramach podwyższonego poziomu dofinansowania złożono 21 834 wnioski, a wartości dotacji wyniosła 476 407 742 zł.

Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza, także potwierdził informacje o rekordowej liczbie wniosków. – 4121 wniosków w ramach „Czystego Powietrza” w tamtym tygodniu. To rekord ilości złożonych tygodniowo wniosków! Wspólne działania z min. Michałem Kurtyką, Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW przynoszą rezultaty, a w życie niedługo wchodzą kolejne rozwiązania, które jeszcze przyspieszą program – skomentował przedstawiciel rządu.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to jeden z największych programów w Polsce, który ma celu walkę ze smogiem oraz przyśpieszenie powszechniej modernizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Program o budżecie 103 mld zł jest przewidziany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Można otrzymać dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Niedawno zainaugurowane pilotaże w woj. zachodniopomorskim oraz w gminie Pszczyna są odpowiedzią na potrzeby budownictwa także wielorodzinnego.

W ostatnim czasie program Czyste Powietrze przeszedł wiele modyfikacji oraz dokonano w nim wiele usprawnień. Do jego realizacji dołączyły oficjalnie instytucje finansowe w ramach tzw. ścieżki bankowej. Beneficjenci będą mogli od połowy 2021 r. ubiegać się o preferencyjne kredyty na cele związane z wymianą źródeł ciepła. Banki, które jako pierwsze wprowadzą ścieżkę bankową towarzyszącą programowi Czyste Powietrze to Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB. Współpraca rządu z bankami gwarantuje Polakom dostęp do placówek bankowych w całym kraju, gdzie do dyspozycji będą przeszkoleni przez NFOŚiGW doradcy, którzy udzielą niezbędnych informacji i pomogą w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wfośigw.

Rząd zachęca także do współpracy jednostki samorządu terytorialnego. Do 31 marca br. gminy, które wyraziły chęć współpracy w ramach Czyste Powietrze, mogły otrzymać bonusy w postaci pakietu startowego na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższej refundacji kosztów za złożone wnioski. Według stanu na 2 kwietnia 2021 r. umowę w ramach programu Czyste Powietrze podpisało w sumie 1204 gmin.

Redakcja GLOBEnergia