Wielokrotnie opisywany na łamach GLOBEnergia.pl Mój Elektryk ruszył 12 lipca i jest pierwszym, przełomowym programem wspierającym zakup samochodów elektrycznych w Polsce. Program ma stymulować przede wszystkim rozwój elektromobilności, która jest postrzegana obok technologii wodorowych jako kluczowa technologia dekarbonizacji sektora transportu. Według najnowszych danych po polskich drogach porusza się już ponad 30 tys. samochodów z napędem elektrycznym.

Od lipca wpłynęło 800 wniosków

Lorkowski powiedział podczas Kongresu Nowej Mobilności, że Mój Elektryk został dopiero wdrożony w jednej trzeciej planowanego rozmiaru, natomiast w przypadku budżetu – dopiero w jednej piątek wartości. Od 12 lipca osoby fizyczne mogą składać wnioski, których dotychczas wpłynęło około 800 sztuk, obejmujących kwotę dotacji 18 mln zł. W efekcie NFOŚiGW średnio do każdego samochodu dopłaci około 20 tys. zł. Narodowy Fundusz liczy na umiarkowany rozwój programu, zgodnie z oczekiwanym tempem. Refundacja dotyczy samochodu elektrycznego już kupionego i ubezpieczonego – są to warunki wypłaty dotacji.

– To jest etap wdrażania. Liczymy, że informacja o programie będzie docierała coraz szerzej, coraz więcej osób fizycznych będzie sięgało po samochody elektryczne i dotacje Funduszu – powiedział Lorkowski.

Drugi komponent jest już „operacyjnie wdrożony”

Drugi komponent Mój Elektryk jest już „właściwie operacyjnie wdrożony” i ma o wiele większe znaczenie w opinii Lorkowskiego. NFOŚiGW podpisał 8 września z Bankiem Ochrony Środowiska umowę, na podstawie której bank będzie podejmował decyzję o przyznawaniu dopłat do leasingu auta elektrycznego. Bank z końcem września uruchomił nabór na firmy leasingowe. Każda firma, która chce świadczyć usługę leasingu z dopłatą NFOŚiGW, proszona jest o zgłoszenie się z wnioskiem do BOŚ, na podstawie którego  zostanie podpisana umowa ramowa. Proces podpisywania porozumień powinien ruszyć w październiku 2021 roku.

Marek Szczepański z Banku Ochrony Środowiska podkreślił, że nabór na firmy leasingowe jest otwarty. BOŚ odnotował wpływ pierwszych wniosków od firm leasingowych, kolejne mają złożyć w ciągu najbliższych dni. W przyszłym tygodniu powinny być przekazane informacje, czy aplikacje zostały złożone poprawnie. Umowy będa podpisane w połowie października lub w drugiej części tego miesiąca. Obserwowane jest także duże zainteresowanie programem. Na ostatnim spotkaniu organizowanym przez BOŚ pojawiło się ponad 100 przedstawicieli firm.

Trzecim filarem programu Mój Elektryk są dopłaty do zakupu dla podmiotów innych, niż osoby fizyczne. Ten komponent zostanie uruchomiony w październiku 2021 roku. W planie jest ogłoszenie naboru na wnioski od przedsiębiorców, samorządów, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji, czyli wszystkich podmiotów, które są kwalifikowane w programie. Na realizację tego komponentu zostanie przeznaczonych dodatkowe 200 mln zł, czyli  ponad dotychczasowy budżet. W efekcie budżet programu Mój Elektryk wzrośnie do kwoty 700 mln zł.

– W październiku zostaną uruchomione wszystkie trzy komponenty, z jednym małym wyjątkiem. Pojazdy M2 i M3, czyli pojazdy do przewozu osób jak busy i mikrobusy, będą działać na innych zasadach ze względu na objęcie ich pomocą publiczną. Na ten drobny element poczekamy. Działamy już w tym zakresie. W październiku osiągniemy wysokość przelotową – wszystkie komponenty Mój Elektryk będą uruchomione w sposób efektywny – powiedział Lorkowski.

Ułatwienia instalacji ładowarek w domach wielorodzinnych

Obok dotacji do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych, kluczowe jest także wsparcie rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania zeroemisyjnych pojazdów. Istotnym elementem prac rządu w zakresie dekarbonizacji transportu są m.in. działania w sferze legislacyjnej prowadzone w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Minister Michał Kurtyka powiedział podczas Kongresu Nowej Mobilności, że przyjęty 5 października 2021 roku przez Radę Ministrów projekt przewiduje m.in. ułatwienia w zakresie instalacji i użytkowania punktu ładowania w domach wielorodzinnych.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom