W programie Mój Prąd wypłacono już ponad 231 tys. dotacji

Program Mój Prąd okazał się jednym z motorów rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Za nami już trzy edycje, obecnie trwa rozpatrywanie wniosków złożonym w naborze Mój Prąd 3.0. W 2022 roku rusza kolejna edycja, z rozszerzoną opcją dofinansowania instalacji urządzeń zwiększających autokonsumpcję energii. W ramach programu wypłacono już w sumie ponad 231 tys. dotacji.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Pierwsza edycja programu Mój Prąd ruszyła w sierpniu 2019 roku i pierwotnym założeniem inicjatywy był rozwój energetyki rozproszonej. Tak też się stało – obecnie na rynku funkcjonuje około 700 tys. prosumentów. Program przyciągnął Polaków do fotowoltaiki nie tylko ze względu na korzyści z niej płynące, ale też na fakt opcji dofinansowania do 5 tys. zł. Warto także podkreślić wprowadzenie prostego trybu składania wniosków. W trzeciej edycji dofinansowanie zmniejszono do 3 tys. zł ze względu na to, że technologia fotowoltaiki potaniała na przestrzeni ostatnich lat. Budżet Mój Prąd 3.0 wyczerpał się w zaledwie trzy miesiące.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński w odpowiedzi na jedną z interpelacji podsumował dotychczasowe edycje oraz środki, które zostały przeznaczone łączenie na wypłatę. W ramach I i II naboru złożono w sumie 266 407 wniosków o dofinansowanie. Według stanu na dzień 8 października 2021 roku, NFOŚiGW wypłacił 28 988 dotacji w ramach I naboru na kwotę dofinansowania 143 863 101,02 zł. W ramach II naboru wypłacono 202 924 dotacji na łączną kwotę dofinansowania 1 013 931 494,23 zł.

- Minister Klimatu i Środowiska zaopiniował pozytywnie zmianę Programu Mój Prąd polegającą m.in. na zwiększeniu budżetu Programu w część 2) Program Mój Prąd na lata 2019 – 2020. Powyższa zmiana umożliwi wypłatę dofinansowania Wnioskodawcom, których wnioski o dofinansowanie uzyskały ocenę pozytywną i został umieszczone na listach rezerwowych – wskazał Czetwertyński.

Udzielone dofinansowanie w ramach poszczególnych naborów przedstawiono w poniższej tabeli:

Wypłacone dotacje w Mój Prąd według stanu na 8 października 2021 roku. Źródło: Sejm

Wiceminister zaznaczył, że w odniesieniu do danych zawartych w powyższej tabeli należy zaznaczyć, iż kwota dofinansowania w ramach I i II naboru wynosiła 5 000 zł, natomiast w III naborze – 3 000 zł. Ma to znaczenie w sytuacji dokonywania porównania łącznych kwot udzielonych dofinansowań w poszczególnych naborach.

Źródło: Sejm

Zobacz również