Program Czyste Powietrze

Nabór wniosków do pierwszej wersji programu Czyste Powietrze został uruchomiony 19 września 2018 r. Regulamin programu był jednak zbyt skomplikowany dla wnioskodawców, więc 15 maja 2020 uruchomiono nową wersję programu. Czyste Powietrze 2.0. zostało podzielone na dwa poziomy dofinansowania. Podstawowy poziom przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynku jednorodzinnego, których roczny dochód pochodzący z różnych źródeł, nie przekracza 100 000 zł. Nabór wniosków do uzyskania podstawowego poziomu dofinansowania został uruchomiony 15 maja 2020 roku.

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Podwyższony poziom dofinansowania został uruchomiony 21.10.2020 roku. Aby z niego skorzystać należy przedstawić zaświadczenie o dochodach wydawane w gminie.

Dofinansowanie w programie

W programie Czyste Powietrze możliwe jest uzyskanie dofinansowania na takie przedsięwzięcia jak: demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy. Co istotne – nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte.

Przedsięwzięć, które można wykonać w ramach programu jest sporo, ale jego głównym celem jest likwidacja kopciuchów. Jakie technologie grzewcze najczęściej wybierają inwestorzy korzystający z programu Czyste Powietrze?

Źródła ciepła w programie Czyste Powietrze

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) opracowało raport dotyczący efektów programu Czyste Powietrze do końca 2020 roku, a konkretnie dotyczący źródeł ciepła wybieranych przez Polaków, w podziale na poszczególne województwa. Z raportu wynika, że dzięki programowi zainstalowano ponad 10 tysięcy pomp ciepła, przy czym najwięcej tych ekologicznych urządzeń – 1212 zainstalowano w województwie kujawsko – pomorskim. Jakie wypadły inne technologie?

Zamontowane źródła ciepła w ramach programu Czyste Powietrze w podziale na poszczególne technologie kształtuje się następująco:

  • Systemy ogrzewania elektrycznego: 813
  • Kotły na węgiel: 9178
  • Kotły olejowe: 60
  • Kotły gazowe kondensacyjne: 25 0230
  • Pompy ciepła: 10 305
  • Węzły cieplne: 103
  • Kotły na biomasę:12 995

Z analiz wynika, że inwestorzy zdecydowanie najczęściej stawiają na gazowe kotły kondensacyjne, a w dalszej kolejności na kotły na biomasę i pompy ciepła. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się kotły olejowe.

Podział na województwa

Cały program Czyste Powietrze, pod kątem wymian kopciuchów, cieszy się największym zainteresowaniem w województwie mazowieckim. Zamontowano tam łącznie 7562 urządzeń, w tym najwięcej kotłów gazowych ze wszystkich województw – 3858 sztuk.

Najmniejsze zainteresowanie programem Czyste Powietrze występuje w województwie opolskim, w którym zamontowano łącznie jedynie 1716 urządzeń.

Dowiedz się więcej!

Cały raport SPIUG dotyczący efektów Programu Czyste Powietrze możesz przeczytać TUTAJ

Źródło: SPIUG, NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia