Program Prosument ma na celu zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, promowanie nowych technologii OZE, postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dysponujących budynkami mieszkalnymi. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczki/kredytu wraz z dotacją do 2020 r., z czego 520 mln zł w formie zwrotnej i 280 mln w formie bezzwrotnej.

Rynek fotowoltaiczny jest rynkiem wyjątkowo młodym. Firmy są młode, a jednocześnie niedokapitalizowane. Jest to pewien problem w stosunku do techniki grzewczej. Czy Bank nie ma pomysłu by uruchomić równolegle dofinansowanie pomostowe firm instalatorskich zainteresowanych udziałem w programie Prosument?
„W ramach programu Prosument nie możemy jednocześnie kredytować i inwestora, i wykonawcy, bo wtedy ryzyko banku byłoby po dwóch stronach. Z jednej strony zaspokajalibyśmy firmę udzielając jej kredytu obrotowego, a z drugiej strony ryzyko ponosilibyśmy kredytując jej klientów. Wydaje mi się, że instalatorzy i wykonawcy w pierwszej kolejności powinni zweryfikować ofertę tych banków, w których posiadają główne konta firmowe. Istnieje sporao szansa na to, że w swoich macierzystych placówkach uzyskają atrakcyjne warunki kredytowe, tym bardziej, że jest już nieco doświadczeń na rynku mikroinstalacji OZE i można zweryfikować, czy firma znalazła na nim swoje miejsce. Ponadto skala rozwoju rynku w najbliższych latach także jest zdefiniowana, wiemy jakie wolumeny przeznaczył NFOŚiGW na wsparcie w programie Prosument, wiemy też jakie wolumeny mocy mogą zaistnieć w systemie feed in tariff, co zostało zapisane wprost w Ustawie OZE.”

Czy możemy oszacować jaki będzie wolumen instalacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy, jeśli chodzi o Prosumenta?
„My w tej chwili obsługujemy pierwszy nabór wniosków, wolumen dofinansowanych inwestycji przekroczy wartość 100 mln kredytów łącznie z dotacjami. Co do kolejnego naboru wniosków, do obsługi którego złożyliśmy wniosek do NFOŚiGW – na razie mamy przyznane 40 mln, ale jeżeli będzie zainteresowanie to Narodowy Fundusz może zwiększyć tę kwotę. Myślę, że nie ma ograniczeń, by kolejne kwoty tego rzędu były uruchamiane.”

Fragment wywiadu z Anną Żyłą, Głównym Ekologiem Banku Ochrony Środowiska
Źródło: GLOBEnergia Plus 11/2015


Cały wywiad – TUTAJ