Ustawa o OZE ciągle jest omawiana. Ciągle pojawiają się nie do końca jasne zapisy i komunikaty, które wszystkim przysparzają problemów i wątpliwości.

 

Przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw sieciowych było i jest przede wszystkim takie uregulowanie kwestii przyłączenia i współpracy instalacji odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną, które nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw i jakość energii dostarczanej do odbiorców. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie ze względu na planowany dynamiczny rozwój mikroinstalacji, czyli niewielkich wytwórczych źródeł dedykowanych głównie małym odbiorcom (gospodarstwom domowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom), w celu wytwarzania energii na potrzeby własne jako uzupełnienie dostaw energii z sieci.

O sytuacji w RWE opowiada Artur Stawiarski, Dyrektor ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa RWE POLSKA 

"Zauważamy znaczący wzrost zainteresowania ofertą prywatnych źródeł zasilania, głównie instalacjami PV. Dostosowujemy naszą ofertę do warunków rynkowych i już w krótce będziemy w stanie zaproponować Klientom w całej Polsce instalacje fotowoltaiczne. Zależy nam na tym aby jak najlepiej dopasować nasz produkt do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, a te są wysokie. W dziale rozwoju, któremu przewodzę powołaliśmy specjalny inkubator, który bada potrzeby rynkowe w zakresie fotowoltaiki i zajmuje się przygotowaniem odpowiedniej oferty."

Operatorzy monitorują na bieżąco przyrost instalacji OZE w celu planowania rozwoju sieci oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i prezesa Agencji Rynku Rolnego. Rozwiązania te utrzymano w Ustawie OZE. „Rok 2015 jest zatem dla operatorów rokiem przygotowań i dostosowania organizacji i systemów do nowych obowiązków sprawozdawczych i zadań nałożonych Ustawą OZE, w tym m.in. dalszym otwarciem na potrzeby prosumenta oraz pełnieniem roli płatnika opłaty OZE, które w pełni wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.”– czytamy w raporcie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej .

Skoro rok 2015 był rokiem przygotowań to jaki będzie 2016? Co jest dla operatorów największym wyzwaniem w przyszłym systemie? Czy przepisy ustawy o OZE pomagają w realizacji inwestycji związanych z OZE? Co jest największą zaletą ustawy o OZE w kwestii przyłączania mikroinstalacji?

Po stronie technicznej najważniejsze jest aby OSD były przygotowane na przyłączanie Klientów. Po stronie prawnej istotne jest, żeby finalnie rozstrzygnięte zostały wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji poszczególnych przepisów ustawy OZE dot. prosumentów. 

"Największym wyzwaniem jest sprawne uruchomienie ustawy po 1 stycznia. Po stronie technicznej najważniejsze jest aby OSD były przygotowane na przyłączanie Klientów. Po stronie prawnej istotne jest, żeby finalnie rozstrzygnięte zostały wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji poszczególnych przepisów ustawy OZE dot. prosumentów. Zasadniczym ułatwieniem, które wnosi ustawa jest uproszczenie całego procesu inwestycyjnego, który umożliwia prosumentom wytwarzanie energii przy minimalnym poziomie formalności do spełnienia. Mam tu na myśli brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, czy ułatwienie w przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej – to jest w mojej ocenie największa zaleta. Bardzo korzystny jest też sam fakt istnienia taryf gwarantowanych.

Oczywiście dostrzegamy też pewne problemy interpretacyjne w ustawie, dotyczące systemu wsparcia dla mikroinstalacji (net metering, taryfa gwarantowana), czy niskiej ceny referencyjnej w aukcjach, która obniża atrakcyjność większych inwestycji w fotowoltaikę." – dodaje Artur Stawiarski. 

Rady dla przyszłych inwestorów? 

W RWE wierzymy w prosumencką energetykę odnawialną i to, że jest lub za chwilę będzie opłacalna zarówno dla firm jak i Klientów indywidualnych

"W RWE wierzymy w prosumencką energetykę odnawialną i to, że jest lub za chwilę będzie opłacalna zarówno dla firm jak i Klientów indywidualnych, którzy mają warunki do zainstalowania systemu fotowoltaicznego. Kiedy mówię opłacalna, mam na myśli długoterminowy zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną i wszystkie korzyści z niej płynące, takie jak: większa kontrola zużycia energii i ochrona środowiska naturalnego. Instalacje on-grid to dzisiaj przedsmak rozwiązań przyszłości w połączeniu z domowym magazynem energii, czy systemami smart home, które są coraz bardziej popularne. Uzupełnieniem tego obrazu są samochody elektryczne, których systematycznie przybywa na naszych drogach." – radzi Artur Stawiarski, Dyrektor ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa RWE POLSKA. 


Źródło: GLOBEnergia Plus 12/2015


POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i  czytaj cały artykuł! 

appstore        google play