W Sejmie przygotowywane są rozwiązania dla projektów parasolowych 

Wczoraj Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę OZE z dnia 29 października 2021 roku, która zmienia system opustów na net-billing. W trakcie prac nad nowelizacją pojawił się problem realizacji projektów parasolowych, który zasygnalizowały samorządy. Resort klimatu i środowiska informuje w komunikacie z 15 grudnia, że wyraża poparcie dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań dotyczących tzw. projektów parasolowych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia


Wielokrotnie opisywana na naszych łamach nowelizacja ustawy o OZE przewiduje, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii net-billingiem, dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 roku, w związku z czym przygotowaliśmy krótki PRZEWODNIK dla naszych czytelników.

Temat projektów parasolowych pojawił się w trakcie dyskusji o zmianie systemu prosumenckiego w Polsce. Wówczas samorządy alarmowały, że nagła zmiana systemu opustów na system sprzedażowy bez okresu przejściowego odbije się na realizację przez władze lokalne programów wsparcia, finansowych z funduszy europejskich. Po ogłoszeniu zapowiedzi zmiany modelu rozliczeń beneficjenci zaczęli wycofywać się z programów. 

Programy parasolowe to przedsięwzięcia prowadzone przez samorządy, które są finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20. Obecnie zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia - od 60 do nawet 85 proc. kosztów inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną.

W dzisiejszym komunikacie resort informuje, że “wyraża poparcie dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego na zrealizowanie rozpoczętych już tzw. projektów parasolowych, dedykowanych indywidualnym odbiorcom planującym inwestycje w mikroinstalcje PV”. O jakie chodzi rozwiązania? Możliwe, że o kolejną nowelizację ustawy o OZE, w ramach których zostanie wprowadzona poprawka samorządowa

Podczas konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, rząd wypracował rozwiązania umożliwiające osobom, które zawrą w terminie do dnia 31 marca 2022 r. umowę na dofinansowanie albo zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach RPO, oraz złożyły wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku, dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej w oparciu o system opustów.

Wskazany zapis pojawił się w toku prac nad przyjętą już nowelizacją ustawy o OZE, ale z racji weta Senatu wobec całej ustawy poprawki do ustawy zostały odrzucone.

Marcin Kolasa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, zauważył podczas jednego z posiedzeń komisji sejmowej ESK, że poprawka samorządowa, która była poprawką akceptowaną i wnioskowaną przez samorządy, nie znalazła poparcia podczas obrad Senatu. Apelował, aby taki przepis pojawił się w celu skutecznej realizacji projektów parasolowych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, własne

Zobacz również