Spadki zatrudnienia w energetyce słonecznej

Raport “National Solar Jobs Census 2020” wskazuje, że amerykańska branża energetyki słonecznej zatrudnia dokładnie 231 472 pracowników według stanu na koniec 2020 r. Oznacza to 6,7-procentowy spadek w porównaniu do 2019 r. Redukcja zatrudnienia wynika oczywiście z pandemii COVID-19, ale także ze zwiększonej wydajności pracy w sektorze fotowoltaiki. Firmy nie powróciły jeszcze do stanu zatrudnienia sprzed pandemii koronawirusa.

Ważnym zjawiskiem obserwowanym w branży jest wzrost efektywności pracy. Jej wydajność wzrosła w trzech obszarach rozwoju energetyki słonecznej, tj. w segmencie budownictwa mieszkaniowego (19 proc.), w budownictwie komercyjnym (2 proc.) oraz w segmencie energetyki zawodowej (32 proc.). SEIA zauważa, że mniej pracochłonne instalacje fotowoltaiczne realizowane na skalę przemysłową były odpowiedzialne za znaczne przyrosty nowych mocy w fotowoltaice w 2020 r.

Najwięcej pracowników branży fotowoltaicznej jest zatrudnionych przy pracach instalacyjnych oraz związanych stricte z budownictwem – stanowią oni 67 proc. kadr. Pracownicy na stanowiskach produkcyjnych stanowili 14 proc. zatrudnienia w amerykańskim przemyśle solarnym, podczas gdy segmenty sprzedaży i dystrybucji oraz obsługi i konserwacji obejmowały odpowiednio 11 proc. i 4 proc. miejsc pracy w tej branży. Pozostałe 4 proc. to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z legislacją, finansami i komunikacją.

30 proc. pracowników zatrudnionych w fotowoltaice w USA stanowią kobiety, 70 proc. mężczyźni. Branża energetyki słonecznej w USA dalej pozostaje liderem na tle innych krajów pod względem zatrudnienia weteranów, którzy stanowią 8,7 proc. siły roboczej w porównaniu z poziomem 5,7 proc. w całej gospodarce USA. 10,3 proc. pracowników zajmujących się fotowoltaiką należy do związków zawodowych.

Zarobki

Wykres: SEIA

Pracownicy w fotowoltaice zarabiają porównywalnie lub lepiej niż zatrudnieni w innych branżach, w szczególności na  na stanowiskach takich jak kierownicy budowy, elektrycy i instalatorzy. Porównanie przedstawia poniższy wykres.

Jak zrealizować ambitne cele Joe Bidena?

Nowy prezydent Joe Biden chce przyspieszyć transformację energetyczną USA i oprzeć ją o niskoemisyjne lub zeroemisyjne źródła energii. Znaczącą rolę odegra oczywiście fotowoltaika. Pojawiło się wiele znaków zapytania co do przygotowania branży, w tym firm instalacyjnych, do dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w USA. Podczas gdy przemysł  zmierza do osiągnięcia 400 tys. miejsc pracy do 2030 r., zatrudnienie będzie musiało przekroczyć poziom 900 tys. pracowników do 2035 r.

Wykres: SEIA

– Branża energetyki słonecznej nadal obejmuje setki tysięcy miejsc pracy we wszystkich 50 stanach. Nawet podczas pandemii nasze firmy w dużej mierze były w stanie utrzymać pracowników przy pracy – powiedziała Abigail Ross Hopper, prezes i dyrektor generalny SEIA. Dodaje, że sektor musi czterokrotnie zwiększyć siłę roboczą. Istotne jest wprowadzenie odpowiednich polityk, ale i systemów szkoleniowych. Niezbędna jest także promocja zatrudnienia w tej branży w taki sposób, aby zachęcić młode osoby do studiowania na kierunkach związanych z OZE i fotowoltaiką.

 

Redakcja GLOBEnergia