Enea Operator informuje, że w ubiegłym roku przyłączył 43 257 mikroinstalacji o łącznej mocy 300,2 MW. Ponadto przyłączył 4 źródła OZE zakwalifikowane do II grupy przyłączeniowej o łącznej mocy 156,0 MW oraz 93 źródła OZE zakwalifikowane do III grupy przyłączeniowej o łącznej mocy 87,01 MW.

W sumie Enea Operator w 2020 r. przyłączył 43 354 instalacje OZE i mikroinstalcje o łącznej mocy 543,21 MW.

Tabaka informuje, że ogółem do końca 2020 r do sieci Enei Operator przyłączonych zostało 62 157 szt. mikroinstalacji o łącznej mocy 435,9 MW. Spółka przewiduje dalszy, dynamiczny rozwój tego obszaru OZE, między innymi ze względu na finansowe systemy wsparcia takie jak Mój Prąd oraz Czyste powietrze, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Nie ma przeciążeń sieci niskich napięć

Rzeczniczka spółki podkreśla, że pomimo dużej dynamiki przyrostu mikroinstalacji, w większości przypadków współpracują one z siecią nN (niskiego napięcia) bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na jej parametry. Przy obecnej liczbie i mocy zainstalowanych mikroinstalacji nie pojawią się przeciążenia sieci nn.

Rozwój energetyki rozproszonej ma wpływ na sieć i jej pracę

Tabaka zauważa jednak, że dynamiczny przyrost generacji rozproszonej, w tym mikroinstalacji, ma wpływ na sieć i jej pracę.

– Przewidując wcześniej duże zainteresowanie małymi instalacjami OZE, głównie fotowoltaicznymi, podjęliśmy i nadal podejmujemy działania oraz inwestycje, które pozwolą na bezpieczną i elastyczną pracę sieci dystrybucyjnej – informuje przedstawicielka spółki.

W Enei Operator prowadzone są projekty badawczo-rozwojowe, które w przyszłości mogą posłużyć do dalszego rozwoju energetyki rozproszonej z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Tabaka dodaje, że spółka opracowała matematyczne algorytmy doboru urządzeń zapewniających właściwą pracę sieci energetycznej, zamontowała układy bilansujące w stacjach SN/nN (transformujących średnie napięcie na niskie), które na bieżąco monitorują parametry energii. Enea Operator posiada i rozwija zaawansowane systemy IT.

– Konsekwentnie rozbudowujemy i modernizujemy naszą sieć dystrybucyjną biorąc pod uwagę aktualny i planowany rozwój energetyki rozproszonej, w tym mikroinstalacji. W szczególności dotyczy to inwestycji w sieci średniego i niskiego napięcia, w narzędzia informatyczne oraz smart grid. Obserwując dynamiczny wzrost zainteresowania mikroinstalacjami z wyprzedzeniem planujemy nasze działania – mówi Tabaka.

Enea Operator działa na obszarze 58 213 km2, który obejmuje sześć województw wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie oraz niewielką części województwa dolnośląskiego oraz pomorskiego. Zarządza liniami energetycznymi o łącznej długości 104 094 km (bez przeliczenia na jeden tor).

2020 r. a mikroinstalacje

2020 r. był rekordowy praktycznie dla wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej pod względem przyłączeń mikroinstalacji do sieci. PGE Dystrybucja przyłączyła w ubiegłym roku blisko 100 tys mikroinstalacji o łącznej mocy 612 MW. Jest to dwa razy więcej, niż 2019 r. Tauron Dystrybucja przyłączył 97,9 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 658 MW. Energa Operator przyłączył 60 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 420 MW, z czego ponad 21 tys. (140 MW) w ostatnim kwartale 2020 r.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom