Jak wynika z danych udostępnionych przez operatora, od stycznia do czerwca 2021 roku przyłączył instalacje PV o łącznej o mocy 8,03 MW, z których 97 proc. stanowiły mikroinstalacje. Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku innogy przyłączył 368 mikroinstalacji PV o łącznej mocy blisko 3,3 MW. W kolejnym kwartale liczba przyłączonych instalacji wzrosła do 534, których moc wyniosła ok. 4,5 MW.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku, liczba przyłączanych mikroinstalacji przyłączonych wzrosła o 195. W sumie do sieci dystrybucyjnej innogy przyłączonych jest już 6 149 mikroinstalacji, których łączna moc wynosi ponad 42 MW.

Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, od początku 2019 roku widoczny jest zdecydowany wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca marca 2021 roku wzrosła blisko dziewięciokrotnie, przy jednoczesnym ponad dziesięciokrotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 64 tys. nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 456 MW.

Według danych Agencji Rozwoju Energii na koniec czerwca w Polsce liczba prosumentów posiadających przydomowe instalacje PV przekroczyła 600 tys. i wyniosła dokładanie 602 021. Łączna moc zainstalowana w instalacjach prosumenckich sięgnęła poziomu 3 982,5 MW. Dla porównania łączna moc zainstalowana we wszystkich instalacjach słonecznych wynosi 5 357 MW.

Więcej danych dotyczących rozwoju instalacji prosumenckich mogą znaleźć Państwo w raporcie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Pozostali operatorzy także odnotowują wzrost przyłączy

Na łamach Globenergia.pl informowaliśmy także o wynikach pozostałych operatorów w kontekście przyłączy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z danych Energa Operator wynika, iż w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku przyłączono 32 778 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 255,25 MW. Większość z nich, bo aż 22 574 mikroinstalacje (161,89 MW) zostały podłączone w drugim kwartale roku.

Opublikowaliśmy też dane dotyczące największego Operatora Sieci Dystrybucyjnych w Polsce – PGE Dystrybucja. W pierwszym półroczu 2021 roku PGE przyłączyło 46 120 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 314 MW. Według danych PGE Dystrybucja S.A. w drugim kwartale 2021 roku przyłączono 33 278 mikroinstalacji o łącznej mocy 234 MW.

Z kolei ENEA Operator w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku przyłączył 17 828 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 138 MW. Podobnie jak w przypadku PGE Dystrybucja, tempo nowych przyłączeń zostało zachowane.

Z danych Tauron Dystrybucja przekazanych Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wynika, że w pierwszym kwartale 2021 roku do sieci dystrybutora przyłączono 16 100 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy blisko 117 MW. Drugi kwartał podobnie jak w przypadku innych operatorów okazał się znacznie bardziej owocny – podłączono 27 878 mikroinstalacji o łącznej mocy równej prawie 204 MW

W sumie według stanu na koniec czerwca 2021 roku (dane Agenci Rynku Energii), w Polsce jest 602 021 prosumentów PV. Łączna moc zainstalowana w ich instalacjach wyniosła 3 980  MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 433 020,6 MWh energii, natomiast od początku 2021 roku łącznie 1 220 725,6 MWh.

Źródło: PTPIRE/ARE/Polska PV

Redakcja GLOBEnergia