Jak podało Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, na koniec III kwartału 2020 roku, łączna liczba wszystkich mikroinstalacji OZE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła prawie 357 tys., a ich moc zainstalowana wynosi ponad 2,3 GW. Większość z nich to prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Rekordowy rok

Mimo pandemii koronawirusa, 2020 rok jest absolutnie rekordowy pod względem przyłączonych mikroinstalacji, a jeszcze się nie skończył!

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. do sieci OSD przyłączono ponad dwukrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 r. Od początku 2020 roku do 30 września – końca trzeciego kwartału 2020 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych przyłączyli ponad 202 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 1,36 GW. Dla porównania, w 2019 roku do sieci zostało przyłączonych ponad 100 tysięcy mikroinstalacji.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD, źródło: PTPiREE

PTPiREE szacuje, że na koniec 2020 roku, łączna liczba mikroinstalacji wyniesie ponad 424 tysiące.

Rekordowy kwartał

W rekordowym 2020 roku najwięcej instalacji zostało przyłączonych w III kwartale. W I kwartale 2020 roku OSD przyłączyli 31 839 mikroinstalacji o mocy 213,7 MW, w II kwartale 77 078 mikroinstalacji o mocy 528,5 MW, a w III kwartale rekordowe 93 525 instalacje o mocy 623,9 MW.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych kwartałach, źródło: PTPiREE

Zainteresowanie fotowoltaiką prosumencką rośnie!

Większość mikroinstalacji przyłączonych do sieci to prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Według PTPiREE, na rekordowy rozwój mikroinstalacji w ostatnim czasie bardzo duży wpływ miały programy: „Mój prąd” i ,,Czyste powietrze” wspierające rozwój energetyki prosumenckiej. Program Czyste Powietrze został zaplanowany do 2029 roku z budżetem na poziomie 103 mld zł. Program Mój Prąd, którego budżet wynosił 1 miliard zł, a niedawno został rozszerzony o kolejne 100 milionów zł, został zaplanowany do 18 grudnia 2020 roku. W 2021 roku ma zostać uruchomiony III nabór do programu, z nowym budżetem i na nowych zasadach. Więcej przeczytaj TUTAJ

Konieczne rozwiązania regulacyjne i techniczne

Jak zaznacza PTPiREE, przy tak gwałtownym przyroście liczby i mocy mikroinstalacji konieczne jest równoległe wprowadzenie rozwiązań zarówno regulacyjnych, jak i technicznych, mających na celu dostosowanie sieci do wyzwań, z jakimi trzeba się będzie zmierzyć przy tak dużej liczbie niestabilnych źródeł energii elektrycznej.

Według Towarzystwa, intensywny rozwój mikroinstalacji generuje pojawienie się zjawisk sieciowych, z którymi OSD nie mieli do tej pory do czynienia. Konieczne jest zatem podjęcie działań zaradczych i poniesienie dodatkowych nakładów inwestycyjnych, a także uruchomienie mechanizmów mających na celu zachęcenie do wykorzystywania energii wprowadzanej do sieci w miejscu jej wytworzenia, budowy magazynów energii lub stworzenia mechanizmów rynkowych umożliwiających OSD korzystanie z usług związanych z zarządzaniem generacją z mikroinstalacji na potrzeby bilansowania na lokalnym rynku energii oraz rynku usług elastyczności.

Źródło: PTPiREE

Redakcja GLOBEnergia