Na koniec sierpnia 2021 roku moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce wyniosła 53 356 MW. W elektrowniach konwencjonalnych zainstalowano 37 041,1 MW, w instalacjach OZE – 14 901,9 MW. Tylko w tym miesiącu w Polsce wyprodukowano 14 489,6 GWh energii, z czego 12 062,6 GWh wygenerował konwencjonalny segment sektora energetycznego, instalacje OZE – 2 368,4 GWh. Oznacza to, że źródła OZE zyskują na znaczeniu w polskim miksie energetycznym.

Moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE w Polsce wzrosła o 33,1 proc. rok do roku. Największym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest energetyka wiatrowa (6 790,7 MW), na kolejnym miejscu uplasowała się fotowoltaika z 5 970,8 MW. Największe przyrosty odnotowała energetyka słoneczna, co nie jest zaskoczeniem – w skali roku przybyło o 106 proc. więcej mocy.

Od początku roku (styczeń-sierpień) przybyło 215 010 instalacji OZE o mocy 2465,50 MW. Samych instalacji fotowoltaicznych przybyło 214 923 o łącznej mocy 1 994,20 MW.

668 tys. prosumentów OZE w Polsce

Tylko w sierpniu 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 36 570 prosumentów OZE, którzy rozpoczęli produkcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 281 MW.

W efekcie na koniec sierpnia w Polsce funkcjonowało 668 013 prosumentów OZE, którzy operowali instalacjami o łącznej mocy 4481 MW. W sierpniu ­wprowadzili do sieci OSD 292 205,8 MWh energii, natomiast od początku roku – 1 892 867 MWh.

Najwięcej przybyło prosumentów instalacji fotowoltaicznych. Ich liczba wyniosła dokładnie 667 770, a łączna moc zainstalowana 4478,3 MW. Wyprodukowali 291 991,9 MWh energii tylko w sierpniu, od początku roku – 1 890 888 MWh. W sierpniu przybyło ich 36 556.

Na kolejnych miejscach uplasowali się prosumenci produkujący energię w instalacjach wodnych (74 prosumentów z instalacjami o łącznej mocy 1,3 MW), instalacjach wiatrowych (73 – 0,3 MW), hybrydowych (43 – 0,6 MW), biogazowych (30 – 0,4 MW), biomasowych (23 – 0,1 MW).

Rządzący oraz eksperci przekonują, że liczba prosumentów OZE w Polsce przekroczy barierę miliona na przełomie 2021 i 2022 roku. Mając na uwadze tempo przyrostu, z pewnością ta prognoza sprawdzi się. W związku z programem Mój Prąd 3.0 oraz planami likwidacji systemu opustów w 2022 roku, przyrost mikroinstalacji przyspieszy w 2021 roku, o czym sygnalizują naszej redakcji uczestnicy rynku.

Źródło: ARE

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom