Aktualności Aktualności

W trosce o czyste powietrze – uchwała antysmogowa od 1 września w Katowicach

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Od 1 września 2017 roku w województwie śląskim zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa, która została jednogłośnie przyjęta przez 41 radnych Sejmiku Wojewódzkiego. Głównym celem przyjętych rozwiązań jest poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców.

Co się zmieni po wprowadzeniu uchwały antysmogowej?

Od dnia wejścia w życie uchwały będzie zakaz spalania węgla brunatnego, mułu, flotu i mokrego drewna. To właśnie te paliwa generują największe emisje zanieczyszczeń, szczególnie w zakresie emisji pyłów i rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Uchwała dotyczy wszystkich dotychczasowych użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe, a także te osoby, które po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Według przyjętych przepisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na stronie powietrze.slaskie.pl przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Czym nie będzie wolno palić na Śląsku?

Wprowadzenie uchwały antysmogowej oznacza całkowity zakaz stosowania w paleniskach domowych następujących typów paliw:

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Marszałek Województwa Śląskiego apeluje do producentów materiałów palnych

W trosce, by przyjęte przepisy prawne mogły po wejściu w życie stać się jak najefektywniejsze, Wojciech Saługa, pełniący funkcję Marszałka Województwa Śląskiego, wystosował apel do producentów paliw stałych. To oni kształtują rynek i mają spory wpływ na to, jaki opał będzie spalany w paleniskach domowych. Apel trafił na ręce prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. – jako największych producentów materiałów palnych na rynku.

Tylko wtedy mamy szansę na skuteczną walkę ze smogiem, kiedy wszyscy będziemy konsekwentni w przyjętych założeniach. Niezbędne są ciągle rozwiązania systemowe w tym względzie na poziomie całego kraju, ale niezbędna jest też odpowiednia postawa producentów materiału palnego. Musimy w tej potyczce stanowić jedność” – uważa Wojciech Saługa.

Najgorszy węgiel wciąż w sprzedaży. Wciąż można go kupić, wbrew zmianom w prawie.

Marszałek wzywa przede wszystkim do zaprzestania sprzedaży najbardziej szkodliwych paliw: "zwracam się z apelem do władz Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej o powstrzymanie sprzedaży mułów i flotokoncentratów na rynek paliw sektora komunalno-bytowego". To one odpowiadają w największym stopniu za zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami. Zwraca on uwagę na niespójność pomiędzy wprowadzonymi zmianami w prawie a rzeczywistością - trudno walczyć ze spalaniem węgla najgorszej jakości, kiedy jest on cały czas dostępny w sprzedaży. "Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadził na terenie województwa zakaz stosowania m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem w instalacjach o mocy do 1 MW. Niestety, paliwa te są ogólnodostępne i wykorzystywane w wielu gospodarstwach domowych. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nie zakazuje ich sprzedaży użytkownikom instalacji małej mocy (do 1 MW), a jedynie wskazuje te paliwa do spalania w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW, a tym samym nie przyczynia się do walki z niską emisją".

Wspólne działania dla czystszego powietrza

Marszałek województwa śląskiego zwraca uwagę, że problem zanieczyszczeń powietrza jest globalny, należy jednak podjąć w skali lokalnej intensywne działania, aby ograniczyć powstawanie zanieczyszczeń. "Podczas procedowania nad uchwałą antysmogową w Sejmiku Województwa Śląskiego wszyscy zgodzili się, że zanieczyszczone powietrze nie zna ani granic, ani podziałów politycznych. By jednak ta walka miała sens i szansę na efekt, musi być podjęta przez wszystkich graczy na rynku, bez żadnego wyjątku" - podkreśla Saługa. Ukazuje on, że firmy sprzedające paliwa stałe odpowiedzialne są za zdrowie i życie mieszkańców kraju, zatem powinny podjąć działania mające na celu wyeliminowanie paliw najgorszej jakości. "Zwracam się z apelem, by dwaj najwięksi producenci paliw stałych w Polsce włączyli się do walki o czyste powietrze i tym samym dali wyraz troski o dobro mieszkańców naszego regionu. Paliwo, które Państwo dostarczają, może być efektywniej i z pożytkiem wykorzystywane przez producentów energii i ciepła, a co najistotniejsze – z poszanowaniem zdrowia obywateli naszego kraju" - apeluje marszałek.

Moralny obowiązek dbania o jakość środowiska, zdrowie i życie ludzkie

W walkę o czystsze powietrze włączył się również Arcybiskup Katowicki, Wiktor Skworc, który wypowiedział się na ten temat podczas 36 sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Metropolita katowicki zwrócił się z proekologicznym przesłaniem do radnych i zebranych gości arcybiskup Wiktor Skworc, który przywołał encykliki papieża Franciszka I i św. Jana Pawła II. „Obecny papież zwraca uwagę na nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia. Zaś panowanie nad jej zasobami to nie przywilej a służba. Na to też w swojej encyklice, sprzed 30 lat, zwracał uwagę Jan Paweł II, który wskazywał na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naszej planety. Przestrzegał przed niszczeniem środowiska naturalnego, które nie może służyć celom doraźnego użycia” – przypomniał arcybiskup.

Źródła: powietrze.slaskie.pl,  katowice.rdos.gov.pl