W tym roku taryfy nie wzrosną – URE mówi NIE!

W komunikacie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) czytamy, że prezes URE odmówił zatwierdzenia Enerdze, Enei i Tauronowi zmiany taryf dla odbiorców z grupy G. Czym spółki argumentowały swoje wnioski o zmiany taryf?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Urząd podał, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G (tj. dla gospodarstw domowych) ustalonej przez przedsiębiorstwa: Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. 

URE odrzuciło wnioski przedsiębiorstw

W komunikatach dotyczących każdej ze spółek czytamy, że wnioski przedsiębiorstw w tej sprawie nie spełniały wymagań z art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. Zgodnie z doniesieniami medialnymi spółki te złożyły w lipcu do URE wnioski o zmianę obowiązującej taryfy na sprzedaż energii odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Spółki chciały podnieść taryfy na energię elektryczną jeszcze w 2022 roku. Portal Business Insider podaje, że skala proponowanych podwyżek sięga kilku procent.

Jak podaje Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki cytowany przez BI, spółki tłumaczyły chęć podwyżek m.in. zwiększonym zapotrzebowaniem na energię przez klientów końcowych oraz dodatkowymi mieszkańcami, którzy przybyli z Ukrainy.

Wyższe taryfy na 2022 r. - dlaczego?

Składanie wniosków o podwyżki taryf to nietypowa sytuacja. Taka procedura podniesienia taryfy jest czasochłonnym procesem dla spółki obrotu.

Tutaj faktycznie w zeszłym roku spółki, które zdecydowały się na ten krok musiały niedoszacować tegoroczne zużycie energii.

Mówi Bogdan Szymański - wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Bogdan Szymański dodaje, że w tym roku przy wysokich hurtowych cenach energii elektrycznej spółki szukają możliwości podniesienia taryfy, żeby nie generować straty.

Co z cenami prądu w 2023 roku?

Ceny prądu w 2023 roku zostaną zamrożone nie tylko do konkretnego zużycia, ale również powyżej niego. W przyszłym roku stawki za energię elektryczną z 2022 r. zostaną utrzymane. Ceny z 2022 r. będą obowiązywać do zużycia poniżej 2 tys. kWh. rocznie. Wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 3 tys. kWh – rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Zamrożona zostanie również cena powyżej limitów. Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną, czyli tzw. cena maksymalna. W przypadku gospodarstw domowych będzie to cena na poziomie 693 zł/MWh (jest to cena samej energii - bez kosztów dystrybucji i podatku VAT).

Rachunki za prąd w 2023 r.

W jaki sposób zamrożenie maksymalnych cen energii przełoży się na rachunek za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego? Poniżej przedstawiamy analizę cen energii na 2023 dla gospodarstwa domowego, które zużywa 3000 kWh rocznie.

Do obliczeń wysokości rachunku za prąd w 2022 r. i 2023 r. przy zużyciu energii równym 3 000 kWh rocznie, przyjęto poniższe założenia:

  • Roczne zużycie prądu - 3 000 kWh
  • Cena prądu w 2022 r. (energia czynna 0,41 zł/kWh, VAT 5 proc., zniesiona akcyza) - 0,72 zł
  • Cena prądu w 2023 r. do 2 000 kWh (energia czynna 0,41 zł/kWh, VAT 23 proc., obowiązująca akcyza) - 0,85 zł
  • Cena prądu w 2023 r. powyżej 2 000 kWh (energia czynna 0,699 zł/kWh, VAT 23 proc., opłaty dystrybucyjne powiększone o 20 proc.) - 1,28 zł
Ceny energii przyjęte w analizie dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.Źródło: GLOBENERGIA
Ceny energii przyjęte w analizie dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA

W 2022 r. gospodarstwo domowe zużywające 3 000 kilowatogodzin rocznie zapłaciłoby rachunek w wysokości 2 168 zł, czyli 181 zł w skali miesiąca. Po uwzględnieniu puli 2 tys. tańszych kilowatogodzin w 2023 roku, roczne rachunki gospodarstwa zużywającego 3 tys. kilowatogodzin wzrosłyby do prawie 3 tys. zł, czyli 249 zł miesięcznie. Przy takim zużyciu w skali roku rachunki za prąd w 2023 r. wzrosną względem 2022 r. o około 40 proc.

Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.Źródło: GLOBENERGIA
Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA

A ile wyniosą rachunki za prąd w 2023 r. w przypadku gospodarstw domowych które zużywają więcej energii elektrycznej? Obliczenia dla zużycia równego 6 000 kWh rocznie są dostępne tutaj: Ceny prądu w 2023 r.? Wiemy jaka będzie wysokość rachunku za prąd w 2023 r.

Źródło: PAP, ISBnews, Business Insider

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia