Aukcje OZE w 2021 r. zostaną przeprowadzone przez prezesa URE w okresie od 26 maja do 11 czerwca. Aż siedem z ośmiu przetargów będzie dotyczyć nowych instalacji OZE. URE wylicza, że we wszystkich aukcjach na sprzedaż energii trafi ponad 68 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości blisko 24 mld zł. Dla porównania w 2020 r. odbyło się także osiem aukcji OZE, w ramach których zakontraktowano blisko 54,5 TWh mocy za ponad 12,9 mld zł.

Resort klimatu i środowiska szacuje, iż aukcje przeprowadzone w tym roku przyczynią się do powstania blisko 2 500 MW nowych mocy wytwórczych, w tym 1 800 MW w instalacjach fotowoltaicznych (1 000 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 800 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW), oraz 600 MW w instalacjach wiatrowych powyżej 1 MW.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2021 r. został przedstawiony szczegółowy harmonogram aukcji OZE, o którym informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl.  W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki dotyczące ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. Wejście w życie (20 kwietnia br.) dokumentu było niezbędne do ogłoszenia poszczególnych aukcji OZE. Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 r. zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Okres wsparcia w ramach aukcji  trwa 15 lat od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu wygrania danej aukcji, jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2039 r.

Aukcje OZE przynoszą korzyści

System wsparcia w postaci aukcji przynosi wymierne korzyści. Według wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej w dotychczasowych aukcjach zakontraktowano łącznie 3,23 GW nowych mocy (w przypadku fotowoltaiki 2514 MW). Produkcję energii rozpoczęły już elektrownie o łącznej mocy 59,5 MW, które wygrały aukcje w 2016 r. oraz instalacje o mocy 277 MW (aukcje z 2017 r.). Stanowi to 94 proc. instalacji fotowoltaicznych, które wygrały w tych latach aukcje. Termin realizacji projektów z 2018 r. został wydłużony przez pandemię COVID-19 o rok (pierwotnie miały się zakończyć w maju 2020 r.). Według stanu na I poł. 2021 r., z tej tury już 52 proc. zwycięskich projektów produkuje energię. IEO informuje także, że w dwóch ostatnich aukcjach (2020 r.) moc nowych zakontraktowanych projektów fotowoltaicznych wynosi około 2,4 GW. Ponadto od 2019 r. fotowoltaika zyskuje coraz większy udział w koszyku powyżej 1 MW.

Potrzebne zmiany w systemie aukcyjnym?

W przestrzeni publicznej przewija się dyskusja o potrzebie zmian systemu aukcyjnego, który byłby bardziej dopasowany do obecnego poziomu rozwoju rynku OZE w Polsce. Prezes URE Rafał Gawin wskazał w podsumowaniu działalności za 2020 r., że malejące koszty instalacji fotowoltaicznych, nowe rozwiązania techniczne, duża liczba potencjalnych lokalizacji oraz nieograniczone możliwości skalowania projektów, będą dynamizować rozwój energetyki słonecznej. W tym kontekście pojawia się uzasadnienie do rewizji koszyków aukcyjnych. Potrzebne są koszyki promujące rozwiązania bardziej dopasowane do uwarunkowań pracy systemu elektroenergetycznego, jak np. instalacje hybrydowe. Harmonogram aukcji organizowanych na przełomie maja i czerwca nie przewiduje aukcji dedykowanych hybrydowym instalacjom OZE. URE poinformował, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu i Środowiska, w celu zagwarantowania ich pełnej zgodności z przepisami wspólnotowymi, dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej, ewentualną organizację tych aukcji należy wstrzymać do czasu wejścia w życie projektowanych przepisów nowelizacji ustawy o OZE. W tym momencie dokument znajduje się na etapie prac sejmowych.

Możliwa kolejna tura pod koniec roku

Wszystko na to wskazuje, że w tym roku odbędzie się także druga tura aukcji OZE. Komisja Europejska zgodziła się (17 grudnia 2020 r.) na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia o 6 miesięcy, do 31 grudnia 2021 r. Wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska powiedział podczas jednego z wydarzeń branżowych, że resort liczy na przeprowadzenie pod koniec tego roku kolejnej tury aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

– Liczymy na to, że po przyjęciu projektów legislacyjnych, które są w toku, odbędzie się jeszcze jedna tura aukcji OZE w drugiej części roku, na przełomie listopada i grudnia – wskazał.

Rząd przygotowuje przyjazne warunki do rozwoju OZE w kraju, które dają możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i dużym przedsiębiorcom. W procesie transformacji bardzo istotne są m.in. klastry energii, których istotna rola przewidziana jest w przyjętej w lutym br. Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.

Redakcja GLOBEnergia