W UE pracuje blisko 42 mln pomp ciepła. W Polsce liczba ta wyniosła 232 tys. w 2020 roku

Pompy ciepła są jedną z kluczowych technologii na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Według najnowszej analizy EurObserv’ER, europejski rynek pomp ciepła napędzany silną dynamiką oraz zapotrzebowaniem na niskoemisyjne ogrzewanie wzrósł o 3,4 proc. w 2020 roku. - Przy 4,3 mln sprzedanych rocznie urządzeń, technologia ta potwierdza swoją dominację wśród innych odnawialnych źródeł ciepła – czytamy w raporcie „Heat pumps barometer 2021”.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dane dotyczące rynku pomp ciepła w całej Unii Europejskiej na rok 2020 potwierdzają, że technologia pomp ciepła umacnia swoją pozycję w segmencie grzewczym. W ubiegłym roku na terenie UE funkcjonowało 41,9 mln pomp ciepła, które dostarczyły łącznie 13,2 Mtoe energii odnawialnej. 40,1 mln przypada na urządzenia powietrzne, a 1,8 mln – na pompy ciepła gruntowe. 

Łączna liczba zainstalowanych i działających pomp ciepła w Unii Europejskiej w przeliczeniu na poszczególne kraje / Źródło: „Heat pumps barometer 2021”

Krajem, który ma najwięcej zainstalowanych pomp ciepła są Włochy. Analizując jednak dane EuroObserv’ER liczba pomp ciepła na przestrzeni ostatnich dwóch lat w tym kraju została zredukowana z 18,2 mln w 2019 roku do poziomu 17,9 mln w 2020. Na drugim miejscu znalazła się Francja (8,6 mln pomp ciepła), oraz Hiszpania (4,5 mln). Polska znajduje się w połowie stawki z liczbą 232 893 pomp ciepła działających w 2020 roku. 

W 2020 sprzedano ponad 4,3 mln sztuk pomp ciepła 

W 2019 roku sprzedano 4,2 mln pomp ciepła wszystkich rodzajów, natomiast w 2020 roku  było to już ok. 4,3 mln sztuk. Jest to pozytywny trend mając na uwadze problemy gospodarek związanych z pandemią COVID-19, a rynek zdominowały powietrzne pompy ciepła.

Liderem pod względem sprzedaży powietrznych pomp ciepła (powietrze-powietrze, powietrze-woda) jest rynek włoski, gdzie sprzedano w sumie 1,57 mln pomp ciepła w 2020 roku. Na kolejnym miejscu znalazła Francja z 987 tys. sprzedanych pomp ciepła. Polska znalazła się na 12 miejscu - w 2019 roku sprzedano w naszym kraju 31 314 powietrznych pom ciepła, a w 2020 roku liczba ta zwiększyła się do poziomu 54 125.

Liczba sprzedanych powietrznych pomp ciepła w UE na przełomie 2019 i 2020 roku / Źródło: EurObserv’ER

Urządzenia typu powietrze-powietrze nadal stanowią większość sprzedaży na europejskim rynku pomp ciepła. W samym 2020 roku sprzedano ich ponad 3,6 mln. Trzy najważniejsze rynki znajdują się, co nie jest zaskoczeniem, w obszarze śródziemnomorskim (Włochy, Francja i Hiszpania) i reprezentują 74,6 proc. zainstalowanych urządzeń  w Europie. Pomimo pandemii COVID-19, wzrost sprzedaży odnotowano na poziomie 15,2 proc. W  Polsce  sprzedaż pomp ciepła powietrze-powietrze zwiększyła się dwukrotnie (108 proc.) w porównaniu do 2019 roku. Liczba sprzedanych pomp ciepła wzrosła także w Danii (50,6 proc.), Niemczech (44,08 proc.) czy Belgii (35,6 proc.).

W przypadku sprzedaży gruntowych pom ciepła, liderem jest Szwecja - w tym kraju sprzedano i zainstalowano 23 757 gruntowych PC, ale oznacza to spadek w porównaniu do 25 343 jednostek sprzedanych w 2019 roku. Na kolejnym miejscu uplasowały się Niemcy (22,2 tys.), Holandia (19,3 tys.) oraz Finlandia (8,6 tys). Na piątym miejscu znalazła się Polska, gdzie sprzedano 5622 gruntowych pomp ciepła w 2020 roku. Tu także odnotowano spadek z poziomu 6710 pomp ciepła sprzedanych w 2019 roku. 

Liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła w UE na przełomie 2019 i 2020 roku / Źródło: EurObserv’ER

W segmencie pomp ciepła solanka/woda sprzedaż jest na dużo niższym poziomie niż pomp powietrznych, a mimo wszystko, w skali europejskiej ten sektor odnotował wzrosty na poziomie 9,1 proc. w stosunku do 2019 roku. W 2020 roku sprzedano 100 838 sztuk tego typu urządzeń.  Za wzrost odpowiada po części gwałtowny rozwój holenderskiego rynku tych właśnie pomp ciepła. To właśnie Holandia odnotowała 64,6 proc. wzrost w stosunku do poziomu z 2019 roku.

Mistrzowskie połączenie – termomodernizacja plus pompy ciepła

Zapotrzebowanie na ciepło i chłód budynków może być znacznie zredukowane poprzez poprawę izolacyjności cieplnej, instalowanie nowoczesnej stolarki okiennej oraz przez wdrażanie wydajnego ogrzewania i chłodzenia, które nie emituje lub emituje tylko niewielką ilość zanieczyszczeń. Tym rozwiązaniem są pompy ciepła. W strategii łączenia sektorów przewiduje się znaczącą rolę pomp ciepła. 

Kluczowe jest przyspieszenie procesu termomodernizacji. Tu duże szanse daje kolejna strategia UE - Fala Renowacji. W obecnej formie około 35 proc. budynków UE ma ponad 50 lat, a prawie 75 proc, wszystkich zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie. W tym samym czasie, tylko 0,4–1,2 proc. zasobów budowlanych (w zależności od kraju) jest odnawiana każdego roku. UE pracuje obecnie nad zwiększeniem tego wskaźnika. 

Według polskiej branży pomp ciepła w tym roku spodziewany jest  kolejny rekord sprzedaży tych urządzeń w Polsce. Według Pawła Lachmana, prezesa organizacji branżowej PORT PC, Polska może stać się w 2021 roku trzecim rynkiem w Unii Europejskiej pod kątem liczby pomp ciepła zainstalowanych w skali roku. Wielokrotnie pisaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl że 2020 rok był rekordowy pod kątem liczby sprzedanych pomp ciepła. Łącznie sprzedano ok. 56,5 tys. pomp ciepła, przy czym największym zainteresowaniem cieszyły się pompy ciepła typu powietrze woda. Sprzedano wówczas 42 tys. sztuk. Jakie będą wyniki w 2021 roku? Zapraszamy już dziś na łamy GLOBEnergia.pl!

Zobacz również