Polacy, którzy chcą wymienić nieefektywne źródło ciepła lub zainwestować w panele fotowoltaiczne najczęściej zgłaszają się do programów ogólnopolskich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Warto jednak wiedzieć, że samorządy, w tym Warszawa, także prowadzą programy dotacyjne, w tym wypadku lokalne. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że poprzedni nabór wniosków na realizację inwestycji w OZE w Warszawie prowadzony był od 1 września 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Wówczas w naborze o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy, wpłynęło 2 356 wniosków. W naborze na 2020 r. wpłynęło 1 970 wniosków. Oznacza to zdecydowany wzrost zainteresowania dotacjami w Warszawie.

Biuro Prasowe Urzędu Warszawy potwierdziło naszej redakcji, że 1 września 2021 roku ruszył kolejny nabór. Mieszkańcy stolicy mogą ubiegać się o dotację do instalacji OZE. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także gminne i powiatowe osoby prawne. Od września wnioski w wersji papierowej można składać w dowolnym urzędzie dzielnicy lub wysyłając pocztą. Magistrat zastrzegł, że w celu realizacji inwestycji wnioskodawca powinien posiadać udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością.

Warszawski program dotacyjny pozwala na dofinansowanie instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, pod warunkiem, że nieruchomość nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy. Co ciekawe, w ramach tego programu można uzyskać większą dotację na fotowoltaikę, niż w programie Mój Prąd, gdzie obecnie można starać się o wsparcie w wysokości do 3 tys. zł. Warszawiacy mogą uzyskać nawet do 15 tys. zł dofinansowania.

Tabela: UM w Warszawie

Źródło: UM w Warszawie

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wysokość dotacji wynosi do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Warto także dodać, że procedurę dofinansowania reguluje uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom