W Wielkiej Brytanii uruchomiono magazyn energii o pojemności 100 MWh

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Największy w Europie projekt magazynowania energii o mocy 100MW i pojemności 100MWh został pomyślnie podłączony do sieci. Magazyn został zaprojektowany w celu ułatwienia stabilności sieci i maksymalizacji wykorzystania energii odnawialnej.

W sierpniu 2019 roku Wielka Brytania doświadczyła najbardziej wyniszczającego blackoutu w ciągu ostatniej dekady. Incydent ten obnażył poważny brak regulacji częstotliwości sieci krajowej i wykazał, że budowa projektów magazynowania energii, które mogą regulować częstotliwość sieci w odpowiednim czasie, powinna być traktowana priorytetowo. Projekt Minety rozpoczęto realizować już pod koniec 2019 roku.

Deweloper dostarczył ogniwa w technologii NCM, jak i LFP, które charakteryzują się się wysokim stopniem integracji, minimalizują powierzchnię zajmowaną przez magazyn, skracają czas uruchomienia instalacji oraz znacznie obniżają koszt systemu (o 5 proc.). Rozwiązanie to spełnia również najnowsze brytyjskie wymagania dotyczące regulacji częstotliwości, zwane dynamicznym ograniczeniem - zakładają one zareagowanie magazynu na polecenia sieci w ciągu 1 sekundy, co czyni projekt jednym z nielicznych brytyjskich elektrowni magazynowych wyposażonych w tę funkcję (30 proc.).

Zdolność produkcyjna ogniw litowo-jonowych przekroczy 2500 GWh do końca 2025 roku

Ankieta przeprowadzona przez wiodącą firmę doradczą Clean Energy Associates (CEA) wśród głównych graczy branżowych sugeruje, że branżę magazynowania energii czeka gwałtowny, pięcioletni okres wzrostu. Oczekuje się, że globalna zdolność produkcyjna ogniw litowo-jonowych przekroczy 2500 GWh do końca 2025 roku pomimo COVID-19.

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na sektor magazynowania energii w 2020 roku, powodując wstrzymanie dostaw, opóźnienia logistyczne i zmniejszony popyt ze strony użytkowników końcowych z powodu tymczasowego wstrzymania projektów w sektorze energii odnawialnej. Warunki rynkowe zaczęły się jednak poprawiać w drugiej połowie 2020 roku dzięki pakietom bodźców gospodarczych coraz mocniej wspierających sektory OZE oraz preferencyjnym politykom i regulacjom rządowym w zakresie elektryfikacji.

Ponadto, różni gracze na rynku magazynowania energii wprowadzili na rynek nowe produkty i rozwiązania oferujące wyższą gęstość energii i zwiększone bezpieczeństwo w świetle obaw związanych z pożarami instalacji litowo-jonowych.

Pomimo 4 proc. spadku globalnego wykorzystania magazynów energii spowodowanego przez COVID-19, dane CEA wskazują na 24 proc. wzrost wykorzystania baterii litowo-jonowych na świecie, z 17 GWh w 2019 roku do 21 GWh w 2020 roku. Wzrost ten przypisuje się rosnącemu popytowi ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych, które łącznie odpowiadają za 31 proc. nowo zainstalowanej mocy w magazynach w 2020 roku. Po stronie podaży, producenci baterii są bardzo skoncentrowani na zwiększaniu swoich mocy produkcyjnych, aby podtrzymać  stale rosnący popyt i utrzymać swój udział w rynku zarówno w sektorze elektromobilności, jak i magazynowania energii.

Nasilające się problemy z pożarami akumulatorów powinny skłonić producentów akumulatorów do kontynuowania prac nad technologiami i składami chemicznymi ogniw, które wykazują większą stabilność i są mniej podatne na wypadki związane z przepięciami lub przegrzaniem.

Po serii pożarów pojazdów elektrycznych w Chinach, w których zastosowano wysokoniklowe akumulatory NCM, firma BYD ogłosiła plan przejścia na ogniwa LFP w swoich pojazdach elektrycznych, ponieważ zapewniają one większe bezpieczeństwo. Eksperci szacują, że inni dostawcy podwoją wysiłki w zakresie bezpieczeństwa w związku z ponownymi obawami o pożary i coraz większą gęstością energii w akumulatorach LFP.

W miarę jak branża magazynów energii przygotowuje się do silnego wzrostu w drugiej połowie 2021 roku, CEA oczekuje, że więcej dostawców będzie koncentrować się na optymalizacji łańcucha dostaw w obliczu wzrostu kosztów, aktywnie angażując się w zamówienia niezbędnych materiałów i surowców.

Źródło: Sungrow/Clean Energy Associates/Alter Energy Mag

Zobacz również