Szanowni Państwo!
Sporo pisaliśmy o ustawianiu się firm w blokach startowych w wyścigu o rynek fotowoltaiczny. Wydawać by się mogło, że boom nastąpi od 1 stycznia 2016 roku, gdy ruszą określone w ustawie o OZE taryfy gwarantowane oraz net metering. Tymczasem niespodzianką okazały się Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prawie 10 MW mikroinstalacji o wartości około 60 mln złotych zostanie zainstalowanych tej jesieni z tego właśnie programu. Prawie 90 gmin postawiło w nim na fotowoltaikę, co szczegółowo opisujemy w raporcie w niniejszym numerze. Materiał został opracowany przez naszą redakcję we współpracy ze Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej SBF Polska PV.
Krótki czas przygotowania przetargów związanych z PROW-ami i terminy realizacji stały się bolączką nie tylko dla samorządów, ale także dla oferentów. Gminy muszą się poruszać na wciąż obcym terenie, przygotowując programy funkcjonalno-użytkowe niezbędne dla opracowania specyfikacji przetargowej. Pojawiły się niestety różne nieścisłości jak np. wymagania techniczne dla instalacji PV dedykowane dla innych krajów, w tym dla rynków afrykańskich i Australii. Na szczęście po interwencjach SBF Polska PV wątpliwe zapisy szybko zostały zmienione i postępowania mogły toczyć się dalej. Dostawcom też nie jest lekko – krótki czas realizacji, zapewnienie dostaw komponentów, konieczność ograniczenia wypływu energii do sieci – to tylko wybrane problemy. Postępowania przetargowe ukazały konieczność opracowania wytycznych dla tworzenia programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie wyboru urządzeń i mocy instalacji fotowoltaicznej.
W programie Prosument droga dla firm wykonawczych nie jest łatwa. Płatność za wykonaną kompletną instalację pojawia się po realizacji inwestycji i po osiągnięciu efektu rzeczowego. Brzmi rozsądnie. Sęk w tym, że instalator nie ma wpływu na termin przyłączenia do sieci oraz na komunikację pomiędzy bankiem a NFOŚiGW, która może się przedłużać ze względu na obieg dokumentów. Wynikiem tego są poważne zatory płatnicze, zagrażające płynności finansowej firm wykonawczych więc czy jest źle? Oczywiście, że nie. Program Prosument obok ustawy o OZE pozostanie jednak motorem napędowym inwestycji w roku 2016, ponieważ skala dotacji dla instalacji fotowoltaicznych pozostanie taka sama.
O pomysłach dotyczących branży fotowoltaicznej i ich realizacji dowiedzieć się można podczas I Kongresu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV 23 września w Warszawie podczas targów RENEXPO. Wyjazd do Warszawy to także okazja do udziału 22 września w IV Kongresie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz 24 września w II Forum „Energia i Obiekty Wielkopowierzchniowe”.
Grzegorz Burek 
redaktor naczelny 
W numerze:
TECHNIKA GRZEWCZA
TOP 50 pompy ciepła do c.w.u.
Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła?
Pompa ciepła powietrze/woda WPL 25 AC
Wymiana kotła gazowego na pompę ciepła
Nagrzewnica gazowa w budynkach o dużej kubaturze
ELEKTROENERGETYKA
Małe elektrownie wiatrowe – poradnik inwestora
10 MW mikroinstalacji o wartości 60 mln zł w ramach PROW
Fotowoltaika w Roztoczańskim Parku Narodowym
Mocowanie KLIK dostępne w systemach wolnostojących
Komplementarność wiatru i promieniowania słonecznego
INWESTOR/GMINA
Decyzja środowiskowa – problemy gmin
KAWKA – trochę po nowemu
PONADTO W NUMERZE
Nadchodzi Forum Technologiczne 2016
IV Kongres PORT PC „Pompy ciepła – efektywność z klasą”
Jesteśmy dla branży! Walczymy o słoneczne jutro!
Energia w obiektach wielkopowierzchniowych
Koniec z opłatami zastępczymi i przetargiem
Zmiana sprzedawcy energii – poradnik
Audyty prosumenckie
O ekologii lokalnie oraz globalnie podczas POL-ECO-SYSTEM
Warsztaty dla instalatorów systemów PV
Informator