W wydaniu 5/2012 GLOBEnergia między innymi…

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

burek

W Polsce ogrzewanie to istotny składnik budżetu gospodarstw domowych. Szukamy rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów eksploatacyjnych i najchętniej bezobsługowych. Jednak nic za darmo – niskie koszty użytkowania wymagają większych kosztów inwestycji. Nakładów wymaga sam budynek z odpowiednią izolacją termiczną. Druga sprawa to źródło ciepła i to najlepiej niewymagające specjalnego transportu paliwa. Nowe regulacje unijne będą nakładały konieczność udziału OZE w bilansie energetycznym budynków. Jeśli nie kocioł gazowy, to co? Polacy coraz śmielej sięgają po pompy ciepła. Rozwiązania oparte na energii pozyskiwanej z powietrza, gruntu czy też wody uznane zostały w dyrektywie 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Pompy ciepła korzystają również z konwencjonalnej energii elektrycznej, dlatego wzrost udziału OZE w Polsce stanowić będzie o stałym wzroście ich atrakcyjności. Im więcej zobaczymy więc modułów fotowoltaicznych na dachach, tym bilans OZE pomp ciepła będzie wzrastał.

Pomimo wzrostu rynku pomp ciepła, urządzenia te nie trafiły szerzej do świadomości społecznej. Wszyscy kojarzymy już farmy wiatrowe, rozpoznajemy kolektory słoneczne, biomasę zaś znamy w różnych formach od wieków. Pompy ciepła nie są widoczne na zewnątrz, nie mają charakterystycznego kształtu, można więc rzec – nie są medialne. Utrudnia to promocję tego typu rozwiązań, a nawet nie sprzyja procesom budowy systemów wsparcia. Nie naszym zadaniem jest udowadniać, co jest lepsze (tym musi zająć się inwestor, kalkulując koszty inwestycyjne i eksploatacyjne), ale o możliwościach powinniśmy informować.

Na temat pomp ciepła będzie się można dowiedzieć podczas Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „Perspektywy rozwoju pomp ciepła i ich znaczenie w budynkach energooszczędnych, pasywnych i około zero-energetycznych”, na który w imieniu redakcji zapraszam do Warszawy, 18 października.

Naszą redakcję oraz wielu ekspertów OZE będzie można spotkać 27 września w Uniejowie podczas konferencji studyjnej „Energia w gminie”. Wydarzenie składać się będzie z części konferencyjnej i studyjnej. W pierwszej części zapoznamy się z aktualnym stanem legislacji w Polsce, omówimy dostępne zasoby geotermalne oraz poruszymy tematykę związaną z energetyką wiatrową. Poznamy też przykłady inwestycji opartych o instalacje kolektorów słonecznych, biomasy i pomp ciepła. W drugiej części zwiedzimy zakład geotermalny oraz instalację współspalania biomasy. Konferencję organizowaną przez naszą redakcję prowadzić będzie Tomasz Zubilewicz, dziennikarz telewizyjny i entuzjasta tematyki eko. Więcej informacji na stronie: www.energiawgminie.pl.

Zapraszam do lektury!

Grzegorz Burek

redaktor naczelny

globenergia