Słońce, ciepło ziemi, wiatr – czy mogą stać się źródłem energii w mieście i jeśli tak, to w jaki sposób?

Aż 78% warszawiaków uważa, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych (OZE) chroni klimat przed niekorzystnymi zmianami. Cztery partnerskie miasta i regiony: Warszawa, Klagenfurt, Rawenna i Turyn opracowały Lokalne Plany Działań w celu zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Aby było to możliwe, za cel postawiono sobie opracowanie dokumentacji, która posłuży do przygotowania inwestycji w odnawialne źródła energii w tych miastach.
 
Owocem prac jest pełna mapa nasłonecznienia dla wszystkich budynków w Warszawie – jest to pierwsze tak kompleksowe narzędzie tego typu w Polsce. Dzięki mapie oraz dołączonemu do niej specjalnemu kalkulatorowi energetycznemu, każdy mieszkaniec może dokładnie sprawdzić, czy na jego budynku lub np. w sąsiednim bloku opłaca się zainstalowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych.

„Zielone technologie sprawiają, że Warszawa staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia. Wierzymy, że dalsze zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwoli nie tylko chronić środowisko naturalne, ale także przyniesie realne oszczędności finansowe miejskim instytucjom i naszym mieszkańcom. Działania realizowane przez partnerów projektu Cities on Power w Polsce, Austrii i Włoszech, wyraźnie pokazują, że warto promować takie inwestycje” powiedział Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
Władze samorządowe uczestniczące w takim projekcie zatwierdziły dokumenty strategiczne określające działania samorządów na rzecz OZE i efektywności energetycznej, do 2020 r. Skoncentrowano się głównie na dwóch źródłach: energii słonecznej i geotermii niskotemperaturowej (która jest wykorzystywana przez pompy ciepła). Opracowano mapy słoneczne i geotermalne dla Warszawy, Klagenfurtu, Drezna, Turynu i Rawenny wraz z kalkulatorem energetycznym, pozwalającym na oszacowanie korzyści inwestowania w OZE przez mieszkańców tych miast.
 
Samorządy były wspierane przez takie instytucje eksperckie jak: Fundacja Poszanowania Energii, Ecopower Stock Exchange, Research Studios, Local Agenda 21 for the City of Dresden oraz Environment Park S.p.A.
Źródło: www.citiesonpower.eu/pl