Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z programów dotacyjnych organizowanych przez magistrat. Dotacje są udzielane na podstawie uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Dofinansowanie do OZE w Warszawie – dotychczasowe efekty

Nabór wniosków na realizację w 2021 r. inwestycji OZE prowadzony był od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r., obecnie trwa weryfikacja wniosków – informuje nas Agnieszka Tatera z Urzędu Miasta w Warszawie. Budżet na nabór w 2021 r. przewidziano na poziomie 17 820 254 zł.

W naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy, wpłynęło 2 356 wniosków. W naborze na 2020 r. wpłynęło 1 970 wniosków. Oznacza to zdecydowany wzrost zainteresowania dotacjami w Warszawie.

Z wniosków dotychczas rozpatrzonych wynika, że w 2021 r. wpłynęło 137 wniosków o dofinansowanie montażu pomp ciepła, 19 o dotację do kolektorów słonecznych, 1 069 – instalacji fotowoltaicznych i 10 – turbin wiatrowych. 43 wnioski są jeszcze w uzupełnieniu.

W ramach dotacji udzielonych w 2020 r. wykonano 86 montaży pomp ciepła, 4 instalacje oparte o kolektory słoneczne, 818 instalacji fotowoltaicznych, co oznacza łącznie dofinansowanych 908 inwestycji w OZE.

Sygnowano już umowy na udzielenie dotacji o łącznej wartości 2 mln zł

Urząd Miasta w Warszawie poinformował także naszą redakcję, że na dzień 18 maja 2021 r. pozytywnie rozpatrzono 456 wniosków i zawarto dotychczas 161 umów o udzielenie dotacji w 2021 r. na blisko 2 mln zł.

W 2020 r. udzielono dofinansowania dla 908 inwestycji na łączna kwotę 10 164 378,01 zł.

Czy program cieszył się dużą popularnością?

Tatera Agnieszka wskazała, że warszawski program dotacyjny cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, mimo obecnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19. Nabór z pewnością będzie będzie kontynuowany, gdyż ma charakter cykliczny.

Dofinansowanie do ekologicznych inwestycji

Mieszkańcy Warszawy mogą się ubiegać nie tylko o dofinansowanie OZE, ale także o dotację na wymianę pieców i kotłów, na przyłącze kanalizacyjne, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz zbiorniki i urządzenia retencyjne. UM podkreśla, że obecnie obowiązujące prawo nakłada obowiązek wymiany pieca. – NIE PŁAĆ MANDATU – WYMIEŃ PIEC – apeluje na stronie UM w Warszawie. Do końca 2022 r. mieszkaniec Warszawy musi wymienić „kopciucha”, czyli piec albo kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5.

Ponadto wysokość dotacji będzie się zmniejszać, co przemawia za tym, żeby w tym roku zgłosić się z wnioskiem do urzędu. Tylko do końca 2021 r. wnioskodawca otrzyma do 90 proc. dofinansowania do wszystkich kosztów wymiany „kopciucha”. W 2022 r. wysokość dotacji wyniesie do 70 proc. kosztów wymiany.

 

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom