Warszawska Praga i 100 000 inteligentnych liczników! Czy warto?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

RWE pan

Inteligentny licznik stanowi ważny element systemu inteligentnego opomiarowania, na który składają się także koncentratory w stacjach średniego napięcia, modemy i routery komunikacyjne do transmisji danych oraz dedykowany system informatyczny.

Inteligentne liczniki pozwolą monitorować ciągłość dostaw energii oraz zdalnie wznawiać zasilanie. Już wkrótce umożliwią rezygnację z prognoz zużycia energii elektrycznej i rozliczanie w oparciu o rzeczywiste pomiary. W przyszłości dzięki produktom i taryfom wprowadzanym przez sprzedawców energii elektrycznej będzie możliwy dobór optymalnego rozwiązania dopasowanego do stylu życia użytkowników. Inteligentne sieci to również szansa dla prosumentów – osób, które same chcą produkować energię – ponieważ możliwe stanie się dokładne rozliczenie wytworzonej w niej energii.

„Dzięki wymianie liczników na inteligentne klienci będą mogli na podstawie danych pomiarowych z licznika lepiej zarządzać swoim zużyciem energii elektrycznej, a w efekcie zmniejszać jej koszty. Z punktu widzenia klienta najważniejsze jest to, że zmiana licznika na inteligentny nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami jego wymiany i użytkowania. Nie wymaga też podpisywania nowej umowy ani aneksu”. – mówi Agnieszka Nosal, Członek Zarządu RWE Stoen Operator ds. inteligentnych sieci.

Przeprowadzone testy instalacji pilotażowych pozwoliły na wybór niezawodnej, sprawdzonej technologii. Transmisja danych w ramach systemu zostanie oparta głównie na istniejącej sieci kablowej niskiego napięcia, tej samej którą dostarczana jest energia elektryczna. Inteligentny licznik będzie przekazywał informacje do zamontowanych w stacjach energetycznych koncentratorów danych.

Dane dotyczące zużycia energii będą szyfrowane i udostępnione tylko sprzedawcy energii elektrycznej, z którym Klient ma podpisaną umowę. Operator dostanie jedynie informacje o tym czy klient pobierał w danym dniu energię. Inteligentne liczniki nie posiadają funkcji pozwalających na bieżący zdalny monitoring poboru energii u Klienta, ani identyfikację poszczególnych urządzeń podłączonych do sieci w jego domu. Dane z licznika nie są przesyłane w czasie rzeczywistym, a z 24 godzinnym opóźnieniem. Ich przechowywanie podlega ochronie – analogicznie jak dane osobowe: bez zgody konsumenta nie będą mogły być udostępniane firmom trzecim.
Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania na terenie Pragi-Południe poprzedził pionierski, pilotażowy program „Inteligentna Energia RWE”, w ramach którego w wybranych budynkach w centrum Warszawy zainstalowano 600 inteligentnych liczników, a wśród mieszkańców przeprowadzono kampanię edukacyjną na temat potrzeby zmian przyzwyczajeń związanych z energochłonnymi działaniami w domu (pranie, użycie zmywarki, gotowanie wody, itp.) i przesunięciem ich poza godziny największego poboru energii.
Analiza zachowań klientów, którzy brali udział w kampanii edukacyjnej i regularnie otrzymywali dane pomiarowe na temat swojego zużycia wykazała, że udało się ograniczyć pobór mocy w szczycie o 2 proc., jednocześnie zwiększając zużycie wtedy, gdy sieć energetyczna ma znacznie większe rezerwy. Gdyby analogiczna zmiana dokonała się w skali całej Warszawy, oznaczałoby to możliwość redukcji zapotrzebowania na moc o 18MW oraz redukcję rocznej emisji CO2 o 2 600 ton. Natomiast dla całej Polski zakładając zaledwie 1% przesunięcie, wartość redukcji wyniosłaby 250MW.
Pierwsza faza projektu zakłada wymianę 100 tys. liczników na inteligentne na terenie warszawskiej Pragi Południe. Montaże rozpoczęły się pod koniec września i potrwają do grudnia 2015 roku. Wymiana liczników zostanie przeprowadzona w związku ze zobowiązaniem Polski do 20% wzrostu efektywności energetycznej w ramach unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Jednym z istotnych elementów realizacji tego celu jest wprowadzenie inteligentnych liczników u co najmniej 80% odbiorców energii do 2020 roku. Wartość inwestycji przewidzianych do końca 2015 r. w ramach projektu „Realny Wymiar Energii” to 65 mln złotych.
Instalacje inteligentnych liczników stanowią część planu inwestycyjnego spółki, który będzie realizowany w latach 2014-2019. Inwestycje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii w obliczu prognozowanego zwiększonego zapotrzebowania na moc w Warszawie.

Źródło: RWE Stoen Operator