W dniach 11–14 września 2013 roku w Danii na wyspie Samsø odbyły się, w ramach projektu Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE, kilkudniowe warsztaty na temat planowania energetycznego i rozwijania inwestycji opartych na OZE.

Na wyspie Samsø rozpoczęto rozwijanie OZE w roku 1997, kiedy podjęto się wdrożenia dziesięcioletniego programu mającego na celu uzyskanie 100% produkcji energii z OZE i osiągnięcie samowystarczalności energetycznej. Przyczynkiem do powstania programu był konkurs ogłoszony przez duński rząd na najciekawszą i zarazem realną propozycję planu samowystarczalności energetycznej regionu w oparciu o Odnawialne Źródła Energii. W konkursie zwyciężyła wyspa Samsø. (…)

 
Kolejna część warsztatów poświęcona była planowaniu energetycznemu. Cała grupa szkoleniowa została podzielona na podgrupy, z których każda miała opracować własny plan rozwoju energetycznego Wyspy. W oparciu o udostępnione dane bazowe należało zaprojektować ilość inwestycji w poszczególnych dziedzinach (a zatem konkretną wartość produkcji energii z OZE), uwzględniając zasoby odnawialnych źródeł na Wyspie. (…)

Promocja OZE w Małopolsce
W marcu w ramach Projektu zostanie zapoczątkowany objazdowy cykl wykładów promujących   ideę   wykorzystania   OZE pod hasłem „Promocja OZE w Małopolsce”. Będą to wykłady interaktywne, gdyż korzystając z mobilnego wyposażenia Laboratorium Edukacyjnego-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini, zostaną przeprowadzone prezentacje pracy urządzeń.

Placówki z terenu Małopolski (szkoły, instytucje samorządowe i in.) zainteresowane przeprowadzeniem u nich wykładu prosimy o zgłaszanie się przez formularz w zakładce „PROMOCJA OZE” na stronie Projektu: www.busoze.agh.edu.pl.

Cały artykuł w numerze 2/2014
2014 2 GLOBEnergia