Co roku publikujemy dla Państwa informacje na temat tego jak zmienia się rynek fotowoltaiczny. Tym razem, wraz ze Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV informujemy, że pod koniec roku 2016, wartość polskiego rynku elektrowni fotowoltaicznych osiągnęła 311,4 mln zł.

Dynamikę wzrostu wartości rynku elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przedstawia poniższy wykres:

rynek fotowoltaiczny,

Opracowanie: SBF POLSKA PV

Analizując wykres da się zauważyć, jak dynamicznie, rozwijał się w ciągu ostatnich trzech/czterech lat rynek fotowoltaiczny w Polsce. Jeszcze w 2013 roku, wartość tego rynku nie przekraczała 5 mln PLN. W 2014 roku wartość rynku fotowoltaicznego była niższa niż 100 mln PLN, podczas gdy już rok później, w 2015 roku osiągał on wartość niecałych 300 mln PLN.

Rynek fotowoltaiczny – wartość rośnie, a ceny spadają

Jak informuje SBF POLSKA PV w raporcie „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 – 2020”, w roku 2016 średni koszt budowy 1 MWp instalacji fotowoltaicznej spadł do 4,2 mln zł netto, czyli o ok. 0,25 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na spadek cen ma wpływ rozwój technologii, coraz szersza dostępność oraz konkurencyjność urządzeń a także firm wykonawczych. Dodatkowym czynnikiem jest „efekt skali” spowodowany wykonywaniem instalacji w ramach wygranych przetargów, na których wciąż czynnikiem decydującym o wygranej w większości przypadków jest cena.

Zależności i dane jakie cechują rynek fotowoltaiczny w Polsce śledzi wielu zainteresowanych. Wszystkich wykonawców, firmy EPC, dostawców modułów, falowników, konstrukcji wsporczych po inwestorów zapraszamy na rozmowy o sytuacji w branży fotowoltaicznej. Najbliższa okazja do spotkania się zarówno z przedstawicielami SBF POLSKA PV jak i z redakcją GLOBEnergia już podczas II Branżowego Forum Fotowoltaicznego. W trakcie wydarzenia poruszone będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem branży, ustawą o OZE, programami finansującymi inwestycje oraz zagadnieniami technicznymi.

Rozpoczniemy tradycyjnie Energetyczny Talk Show. W tym roku poruszymy tematy programów parasolowych, instalacji z zerowym eksportem mocy, wiarygodności dostawców urządzeń. Przeanalizujemy jak spadek cen instalacji PV wpłynął na ekonomikę, perspektywy rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce.

Co więcej, w tym roku sporo o magazynowanie energii, ofertach instalacji pod klucz, technologii smart w fotowoltaice. Nie zabraknie też zarządzaniu mocą instalacji rozproszonych, podsumowań rynku i planów na dalszy rozwój tego sektora energetyki.

Na II Branżowe Forum Fotowoltaiczne zapraszamy już 24 maja 2017 r. podczas targów GREEN POWER!

 

Wszystkie informacje i formularz rejestracyjny TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia