Polski rynek elektrowni fotowoltaicznych charakteryzuje wysoka dynamika wzrostu w ostatnich dwóch latach.

 
Na przestrzeni lat 2014/2015 rynek odnotował wzrost na poziomie 373%, jednak zainstalowane moce nawet w rekordowym 2015 roku będące na poziomie 74 MWp ciągle znacząco odbiegają od europejskich liderów. Budowa elektrowni fotowoltaicznych jest w dużej mierze napędzana współfinansowaniem inwestycji ze środków europejskich. Taka sytuacja powoduje duże kumulacje inwestycji skorelowane z harmonogramem ogłaszanych konkursów.
 
Wartość rynku elektrowni fotowoltaicznych w 2015 roku przekroczyła 300 mln złotych. Wraz ze wzrostem zainstalowanej mocy i konkurencji na rynku wykonawców w latach 2014-2015 można było zaobserwować wyraźny spadek jednostkowego kosztu montażu. W szczytowym okresie najtańsze oferty montażu farm fotowoltaicznych spadły istotnie poniżej 4 MLN/MWp, z kolei szczególnie w przypadku małych instalacji oraz w sytuacji konieczności wykonywania dodatkowych prac koszty montażu dochodziły do 5,5 MLN/MWp.
 
wartość rynku PV
 
Łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach na koniec 2015 roku przekroczyła 26,8 MWp, z czego blisko 90% (24 MWp) zostało zainstalowane w roku 2015. Najbardziej imponująca jest nie sama moc, lecz dynamika wzrostu sięgająca niemal 850% rok do roku. U podstaw szybkiego wzrostu przyłączanych mikroinstalacji w Polsce należy upatrywać trzy czynniki. 
 
Pierwszym z nich jest duże zainteresowanie gmin w pozyskiwaniu środków UE na rozwój energetyki prosumenckiej. Drugim jest uruchomienie finansowania z programu prosument NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Trzeci związany jest z panującym optymizmem wynikającym z uchwaleniem ustawy o OZE i zapisanymi w niej stawkami gwarantowanymi dla instalacji do 10 kW oraz net-meteringiem. Niejasności wokół systemu wsparcia skutkują także sporą liczbą mikroinstalacji wykonanych lecz nieprzyłączonych do sieci, których właściciele oczekują na unormowanie kwestii systemu wsparcia dla mikroinstalacji.