Bardzo często z okazji tego typu statystyk i podsumowań podawane są wartości poszczególnych rynków. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV również oszacowało wartość rynku fotowoltaicznego w Polsce w 2018 r.

Fotowoltaika w Polsce na koniec 2018 r.

Moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec ubiegłego roku osiągnęła wartość 486,5 MW. W tej wartości, prawie 79% mocy zainstalowano w mikroinstalacjach, czyli systemach do 50 kWp mocy, a 21% mocy w instalacjach o mocach powyżej 50 kWp.

Tylko w 2018 roku, co sieci przyłączono 165 MWp mocy w najmniejszych systemach. W sektorze małych i dużych instalacji PV przyrosło 43,1 MWp nowych mocy.

Wartość rynku fotowoltaicznego

W 2018 roku, szacowany średni koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosił 4 350 zł netto, czyli o około 460 zł mniej niż w poprzedzającym go roku.

Szacuje się, że na koniec 2018 roku, wartość mikroinstalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w 2018 roku wynosiła około 720 mln zł. To niemal 6 razy więcej niż wartość rynku instalacji małych i dużych, która w 2018 roku wyniosła 125 mln zł.

Podczas gdy wartość rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych osiągnęła w 2018 roku rekordowy poziom, warto zwrócić uwagę na wahające się wartości rynku dotyczące instalacji o mocy powyżej 50 kWp. W 2015 roku wartość tego rynku szacowano na 145 mln PLN, a już dwa lata później jedynie na niecałe 14 mln PLN.

Wynika to z bezpośrednio z zawirowań wokół systemu wsparcia dla takich elektrowni. Wartość rynku mikroinstalacji rośnie nieustannie, pomimo iż ceny jednostkowe kompletnych systemów wyraźnie spadają. A z pierwszych szacunków na rok 2019 wynika, że po raz kolejny zostanie ustanowiony nowy rekord!

Źródło danych: SBF POLSKA PV i GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia