Do dzisiaj, wnioski do programu priorytetowego należało składać tylko osobiście lub listownie. Już w pierwszej połowie września pisaliśmy o tym, że prawdopodobnie, nabór wniosków do programu Mój Prąd będzie prowadzony również elektronicznie. Dzisiaj nasze zapowiedzi stały się rzeczywistością. Od poniedziałku na portalu GOV.PL ruszy nowa e-usługa umożliwiająca załatwienie tej sprawy online.

Aby złożyć wniosek online o dofinansowanie potrzebny jest profil zaufany lub e-dowod oraz elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:
• Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
• Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
• Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
• Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).


Szczegóły – TUTAJ


W Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się dzisiaj konferencja prasowa w której udział wzięli minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny. Zaprezentowana została nowa e-usługa, czyli właśnie możliwość wnioskowania online o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd”.

To kolejna wiadomość o popularnym programie Mój Prąd!

Dlaczego piszemy popularnym? Bo sumaryczna liczba złożonych wniosków według stanu na 17. października wyniosła 2912 sztuk, o mocy 1 350,84 kW na łączną kwotę 14 315 967,27 zł. Okazuje się, że wnioski są chętniej składane w województwach o lepszym nasłonecznieniu! Największym beneficjentem Programu Mój Prąd okazało się województwo mazowieckie. Tylko tam wpłynęło 464 wnioski o mocy zainstalowanej 2,6 MW, na łączną kwotę 2 288 601,91 zł. Zaraz po nim z 329 wnioskami znalazło się województwo podkarpackie, które ma jedne z najlepszych o ile nie najlepsze warunki nasłonecznienia w całej Polsce.

Na trzecim miejscu znalazło się województwo lubelskie. Tutaj także występują bardzo dobre warunki, podobne jak w województwie podkarpackim. Na Lubelszczyźnie wpłynęło 266 wniosków na moc 1425 kW i kwotę 1 314 038,68 zł.

W dalszej kolejności, wnioski składane były w województwach: śląskim, łódzkim, małopolskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko- pomorskim. Ostatnie miejsca zajęły województwa: podlaskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, opolskie i zachodnio-pomorskie, które charakteryzuje się jednymi z najgorszych warunków nasłonecznienia w całej Polsce.

Będzie nabór w trybie ciągłym!

Program Mój Prąd to program społeczny, przeznaczony dladużej liczby zainteresowanych – 200 tysięcy gospodarstw domowych ma szasnę skorzystać z dotacji na indywidualne elektrownie fotowoltaiczne na dachu. Jak każdy tego typu masowy program, dopasowuje się on do wymogów beneficjentów.

Podczas II Kongresu Trendy Energetyczne, Piotr Woźny – Prezes NFOŚiGW ogłosił, że nabór będzie się odbywał w trybie ciągłym, a wraz z datą zakończenia pierwszego naboru: 20 grudnia, rozpocznie się kolejny. Zaznaczył, że podana oficjalnie data zakończenia naboru, czyli 20 grudnia została podana z konieczności i wynika z procedur administracyjnych.

Możliwość składania wniosków do programów Mój Prąd w formie elektronicznej na pewno zwiększy już i tak intensywne tempo składania wniosków. Czy przyspieszy też cały proces dotacyjny?

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia