Aktualności Aktualności

WAŻNE! UDT ostrzega przed szkoleniami z F-Gazów!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

f-gazy, szkolenia, certyfikacja udt

F-gazy to syntetyczne czynniki chłodnicze, które wykorzystuje się obecnie w większości urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i w pompach ciepła.

W związku z tym, że sprzedaż pomp ciepła w Polsce rośnie, rośnie też popyt na szkolenia f-gazowe. Szkolenia stały się zatem przedmiotem zainteresowania firm, które działając niezgodnie z przepisami chcą się wzbogacić.

Zacznijmy od tego, że otrzymaliśmy zaproszenie na kurs umożliwiający zdobycie uprawnień w zakresie f-gazów w jeden dzień. Oferta kusząca, więc postanowiliśmy się jej bliżej przyjrzeć. Pierwsze co rzuca się w oczy to zapewnienie, że: "

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego zakończeniu, a następnie bezterminowy certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. "

Należy dodać, że zapewne celowo, firma organizująca szkolenie to UDT Sp. z o.o. – NIE MYLIĆ Z Urzędem Dozoru Technicznego! Firma zachęca też do uczestnictwa w kursie tym, że niezdany egzamin rekompensuje zwrotem pieniędzy za kurs!

Sprawdziliśmy więc rejestr jednostek szkolących w zakresie instalacji, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń. Taki rejestr znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego. Niestety, firmy UDT Sp. z o.o. nie ma wśród 23 jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń.

Nasze podejrzenia zostały wyjaśnione komunikatem, który wydał oficjalnie Urząd Dozoru Technicznego. W komunikacie tym Urząd Dozoru Technicznego jednoznacznie odcina się od tej właśnie firmy. Komunikat ten brzmi dokładnie tak:

 W związku z zaobserwowanymi przypadkami podszywania się pod markę „Akademia UDT”, polegającymi m.in. na rozsyłaniu drogą elektroniczną ofert szkoleń w zakresie niezbędnym do uzyskania certyfikatu dla personelu, informujemy, że firma posługująca się mylącymi i wprowadzającymi w błąd nazwami „Akademia UDT Sp. z o.o.” oraz "UDT Sp. z o.o." w żaden sposób nie jest powiązania z Urzędem Dozoru Technicznego i nie jest uprawniona do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w zakresie SZWO i F-gazowych oraz posługiwania się znakami i oznaczeniami UDT.”

Co należy wiedzieć o szkoleniach: F-gazy

Wszystkim zainteresowanym szkoleniami f-gazowymi przypominamy, że szkolenia i certyfikacja f-gazowa organizowane są przez Regionalne Centra Szkoleń i Certyfikacji działające pod egidą KFCh (Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Białystok, Łódź).

Od stycznia 2016 roku, tego typu certyfikaty są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. UDT może wydać stosowny certyfikat tylko wtedy, gdy jedno z akredytowanych Centrów Szkoleń i Certyfikacji potwierdzi na piśmie pozytywny wynik egzaminu.

W ubiegłym roku, zaraz po pierwszych egzaminach na uprawnienia f-gazowe zapytaliśmy doświadczonego instalatora o przebieg egzaminu oraz o motywacje do podejścia do certyfikacji:

https://globenergia.pl/pierwsze-egzaminy-na-uprawnienia-f-gazowe-pierwsze-oceny-i-podsumowanie/

Źródło: GLOBEnergia/Urząd Dozoru Technicznego