Morski Plan Przestrzenny Pärnu zakłada, że obszar objęty pozwoleniem na budowę jest odpowiedni do rozwoju energetyki wiatrowej, co potwierdziły pomiary wiatru, pokrywy lodowej oraz migracji ptaków przeprowadzone przez Eesti Energia.

Jak mówi Aavo Kärmasa prezes Enefit Green, łotewska strefa rozwoju farm wiatrowych znajduje się zaledwie 10 km od Zatoki Ryskiej. Morska farma wiatrowa znajdująca się na tym obszarze mogłaby być pierwszym wspólnym estońsko-łotewskim projektem produkcji energii odnawialnej.
Z tego względu, że rozmiar przedsięwzięcia jest duży, a Estonia nie ma doświadczenia w budowie morskich farm wiatrowych projekt będzie realizowany we współpracy z kilkoma firmami. Biorąc pod uwagę potencjalnie transgraniczny charakter projektu, Aavo Kärmasa podkreślił znaczenie współpracy między estońskim Ministerstwem Gospodarki i Komunikacji a jego łotewskim odpowiednikiem, przy uzgodnieniu rozwiązania infrastrukturalnego niezbędnego do opracowania projektu. Prezes Enefit Green ma nadzieję na kontynuację bardzo dobrej współpracy w tym zakresie.

Plany

Według planów morska farma wiatrowa ma mieć do 160 turbin wiatrowych o łącznej mocy 1000 MW. Energia produkowana przez tej wielkości farmę pokryłaby prawie połowę zapotrzebowania Estonii na energię elektryczną. Byłby to też istotny krok w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Projekt ma być realizowany w pełnej współpracy ze społecznością lokalną, w tym władzami i mieszkańcami gmin Kihnu i Häädemeeste. Ukończenie budowy ma nastąpić przed 2030 r.

O Eesti i Enefit

Enefit należy do estońskiej państwowej grupy energetycznej Eesti Energia – największego producenta energii w krajach bałtyckich. W Polsce jest obecny od 2016 roku, działa też na Łotwie, Litwie, w Finlandii i Szwecji. Spółka Enefit to profesjonalny partner dla klientów biznesowych w zakresie zakupu energii oraz rozwiązań i usług energetycznych.
Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60%, a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25%.

Redakcja GLOBEnergia