Wciąż w oczekiwaniu na Ustawę o OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Prace nad ustawą o OZE nie będą przyspieszone wbrew wcześniejszym zapowiedziom Premiera Tuska. Według wcześniejszych planów prace ministerialnego zespołu do spraw energetyki miały być zintensyfikowane. Premier na konferencji prasowej w dniu 24.04 poinformował, że specjalny zespół, w skład którego wejdą przewodniczący resortów środowiska, infrastryktury, spraw wewnętrznych, skarbu i finansów będzie spotykał się co tydzień. Pierwszym krokiem jednak nadal musi być zatwierdzenie tzw. "małego trójpaku". 

Jak poinformował wicepremier, Minister Gospodarki - Janusz Piechociński mimo iż projekty ustaw wchodzących wskład małego trójpaku są już w większości gotowe, a poszczególne departamenty doszły wreszcie do porozumienia pozostaje jeszcze zatwierdzenie zmian przez prezydenta RP. Sejmowa podkomisja ma rozpatrywać mały trójpak w dniach 8-10 maja. W przypadku nie przegłosowania w tym terminie kolejne posiedzenie sejmu odbędzie się dopiero 24 maja.Biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się poprawek prawdopodobny czas złożenia dokumentów prezydentowi przypada na lipiec. Zakładając taki plan decyzji, ustawa o OZE może wejść w życie dopiero z początkiem przyszłego roku. 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki