We wrześniu przybyło blisko 37,5 tys. prosumentów OZE w Polsce

Obecnie według nieoficjalnych szacunków wskazuje się, że w Polsce jest ponad 700 tys. prosumentów OZE. Co miesiąc na łamach GLOBEnergia.pl prezentujemy dane dotyczące rozwoju rynku i instalacji OZE na podstawie raportów Agencji Rynku Energii. Okazuje się, że granicę 700 tys. przekroczyliśmy już we wrześniu - według najnowszego opracowania pod koniec tego miesiąca liczba prosumentów sięgnęła poziomu 705 470.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Na koniec września 2021 roku moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce wyniosła 53 274,6 MW. W elektrowniach konwencjonalnych posiadamy 36 585,1 MW, w instalacjach OZE – 15 276 MW. Tylko we wrześniu w Polsce wyprodukowano 15 216,4 GWh energii, z czego 12 775,4 GWh wygenerował konwencjonalny segment sektora energetycznego, a instalacje OZE - 2 385,4 GWh.

Moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE w Polsce wzrosła o 34,1 proc. z poziomu 11 393,8 MW na koniec września 2020 roku do poziomu 15 276,5 MW we wrześniu 2021 roku. Największym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest energetyka wiatrowa (6 828,8 MW), na kolejnym miejscu uplasowała się fotowoltaika z 6 304,2 MW. Największe przyrosty odnotowała fotowoltaika – w skali roku przybyło 103 proc. mocy. 

Ponad 705 tys. prosumentów OZE w Polsce

Tylko w wrześniu 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 37 457 prosumentów OZE, którzy rozpoczęli produkcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 279,5 MW. Od początku roku (styczeń-wrzesień) przybyło 230 tys. prosumentów z instalacjami o mocy 1802,9 MW. Mając na uwadze tylko instalacje fotowoltaiczne, to w opisywanym wrześniu na rynku pojawiło się 37 457 prosumentów PV. Szczegółowe dane na koniec września przedstawia poniższa tabela.

Źródło: ARE

W okresie jesiennym należy się spodziewać największych przyrostów instalacji fotowoltaicznych prosumenckich na polski rynku. Na skutek planów zmiany systemu prosumenckiego oraz chęci skorzystania z dotacji w programie Mój Prąd 3.0, Polacy ruszyli tłumnie na konsultacje z instalatorami. Potwierdza to samo branża, która prognozowała już w okresie wakacyjnym, że Polacy chcący się „załapać się” na system opustów przyspieszą decyzje inwestycyjne. Rząd prognozuje, że bariera 1 miliona prosumentów zostanie przekroczona w 2022 roku.

Źródło: ARE

Zobacz również