We wszystkich edycjach Mój Prąd wpłynęło ponad 444 tys. wniosków. Ile wypłacono dotacji?

Segment energetyki prosumenckiej kończy udany rok pod względem liczby prosumentów i łącznej mocy zainstalowanej. W Polsce funkcjonuje już ponad 760 tys. właścicieli mikroinstalacji OZE o łącznej mocy ponad 5,3 GW (dane na koniec października). Jednym z głównych czynników wpływającym na tak dużą dynamikę jest program Mój Prąd. W ramach trzech edycji złożono w sumie 444 413 wniosków. Ile wypłacono dotychczas dotacji?

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Program Mój Prąd jest realizowany w Polsce od sierpnia 2019 roku. Beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, która produkuje energię na własny użytek. Jak się okazało, sami decydenci nie przewidzieli dużej popularności dopłat do fotowoltaiki, o czym świadczy trzecia edycja programu, która zakończyła się zaledwie po 3 miesiącach.

We wszystkich edycjach programu złożono w sumie 444 413 wniosków – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację. W I naborze złożono dokładnie 30 482 wniosków, w II naborze – 235 925, a w III – 178 006.

Ile wypłacono dotacji?

W naborze Mój Prąd 1.0 wypłaty dopłat zostały już zakończone. W przypadku Mój Prąd 2.0 według stanu na 15 grudnia 2021 roku, wypłacono 218 603 dotacji, w tym 14 329 wniosków w ramach tzw. ścieżki POŚ. Co ona oznacza? Ministerstwo wyjaśnia, że mając na uwadze wyczerpanie alokacji w ramach II naboru (nie wszyscy wnioskodawcy załapali się na dofinansowanie – trafili na listy rezerwowe), Fundusz umożliwił wnioskodawcom uzyskanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW pod warunkiem wyrażenia zgody na procedowanie wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tzw. „ścieżka POŚ”). 16 164 wnioskodawców udzieliło milczącej zgody na udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW – wnioski są obecnie procedowane. W ramach list rezerwowych wypłacono w sumie 71 452 123,08 zł

Środki na I i II edycję pochodziły z rachunku klimatycznego (przychody NFOŚiGW z tytułu systemu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami - ETS) i wyniosły łącznie 1 159 mln zł.

Z kolei w Mój Prąd 3.0 do tej pory wypłacono zaledwie 9 797 dotacji. W przypadku tego naboru wysokość budżetu wyniosła 534 mln zł, a przyjęto 178 006 wniosków. Zakładając maksymalną kwotę dotacji w wysokości 3 tys. zł i uwzględniając wnioski wycofane (np. dubel z II naborem), wnioski złożone w ramach III naboru mieszczą się w budżecie tej edycji – wyjaśnia resort. Zatem każdy wniosek o dofinansowanie złożony w tym naborze, jeśli został prawidłowo złożony i przejdzie pozytywną weryfikację, otrzyma dofinansowanie – przekonuje MKiŚ.

W ramach III naboru dotacje pochodzą ze środków własnych NFOŚiGW i będą podlegać refundacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020).

Mój Prąd 4.0 w I kwartale 2022 roku

Według wielokrotnych zapowiedzi, planowany termin uruchomienia kolejnej edycji Mój Prąd 4.0 przewidziany jest na I kwartał 2022 roku. Budżet programu jest nadal na etapie uzgodnień i jest zależny od otrzymanych transz w ramach instrumentu REACT UE (PO IiŚ 2014-2020 Działanie 11.1). Intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu przedstawionego do wniosku o dofinansowanie. MKiŚ wskazuje, że premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej. Nie wskazano dokładnie, o które urządzenia chodzi ale dotychczas informowaliśmy, że będą to najprawdopodobniej przydomowe magazyny energii, magazynach ciepła/chłodu, ładowarki EV czy inteligentne urządzenia zarządzania energią w domu.

Źródło: Sejm

Zobacz również