Węgiel w Polsce wygrywa – Dane w CEEB zebrane

Do końca czerwca 2022 r. każde źródło ciepła należało zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Według stanu na 1.07.2022 r. do bazy wpłynęło już ponad 6,5 mln deklaracji. Najwięcej jest oczywiście źródeł ciepła na paliwa stałe. Polska węglem stoi, więc wśród paliw… wygrał węgiel.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała po to, by zgromadzić dane na temat źródeł ogrzewania w polskich domach, a także innych budynkach w naszym kraju. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż do tej pory administracja operowała jedynie danymi szacunkowymi dotyczącymi potencjalnych problemów ze źródłami ogrzewania w Polsce. CEEB zawiera informacje na temat budynków w obszarze źródeł ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. 

Data zgłoszenia źródła ciepła zależy od tego kiedy zostało uruchomione. Jeżeli miało to miejsce przed 1 lipca 2021 r., wówczas złożenie deklaracji było obowiązkowe do 30 czerwca 2022 r. Ten czas więc już minął!

W przypadku nowych źródeł ciepła (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.) deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Należy również pamiętać, że w przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

6,5 miliona deklaracji!

Według danych z dnia 1.07.2022 r. podanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, do CEEB złożono łącznie 6 502 162 deklaracji. Wśród nich, zdecydowaną większość stanowią źródła ciepła na paliwa stałe. Popatrzmy na liczby deklaracji:

  • Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem: 1 092 393
  • Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy: 2 162 492
  • Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel): 1 028 944
  • Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy): 421 379
  • Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa: 508 133

Również źródła na paliwa gazowe stanowią duży udział w bazie. Deklaracji dotyczących kotłów, bojlerów, podgrzewaczy i kominków gazowych jest w bazie aktualnie 2 346 454.

W CEEB według stanu na 1.07.2022 r. znajdziemy jeszcze 94 829 deklaracji dotyczących kotłów olejowych, 309 401 deklaracji dotyczących kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. W CEEB jest też 288 914 deklaracji dotyczących miejskiej sieci ciepłowniczej / ciepła systemowego / lokalnej sieci ciepłowniczej, a ogrzewania elektrycznego i bojlerów elektrycznych 1 031 390 deklaracji. Deklaracji wykorzystywania pomp ciepła jest w bazie aktualnie 210 406. 

Tak jak wcześniej wspomniano, łącznie w CEEB jest 6 502 162 deklaracji. W związku z tym, że w budynku można wykorzystywać więcej niż jedno źródło ciepła, łączna liczba zadeklarowanych źródeł w CEEB wynosi 9 494 735. To oznacza, że na jedną złożoną deklarację przypada średnio prawie 1,5 źródła ciepła. Warto również zaznaczyć, że około 93% budynków w bazie to budynki mieszkalne.

Udział poszczególnych źródeł ciepła w CEEB, źródło: GUNB

To, że w Centralnej Bazie Emisyjności Budynków dominują paliwa stałe chyba nikogo nie dziwi. Znaczenie ma również jakimi paliwami są zasilane, co także było sprawdzane w składanych deklaracjach. Okazuje się, że około 55% z nich zasilanych jest węglem lub paliwami węglopochodnymi. Drewnem kawałkowym zasilanych jest 38% źródeł ciepła, a pelletem lub innym rodzajem biomasy 7% źródeł ciepła. W dalszym ciągu w Polsce dominują więc źródła ciepła na węgiel.

2,5 miliony kotłów do wymiany!

A jak wyglądają kwestie związane z klasami kotłów na paliwa stałe? W końcu w wielu miejscowościach mamy coraz mniej czasu do rozpoczęcia obowiązywania wymagań uchwał antysmogowych!

Najwięcej w bazie jest kotłów poniżej 3 klasy lub pozaklasowych. Jest ich około 50%. Następne w kolejności są kotły klasy III - 20%, V klasy - 17% i IV klasy - 11%. Najmniej kotłów na paliwa stałe spełnia wymagania ekoprojektu - tylko 2%.

Podział kotłów na klasy w CEEB, źródło: GUNB

Celem programu Czyste Powietrze jest wymiana nieefektywnych źródeł na paliwa stałe. Wielokrotnie pisaliśmy, że takich źródeł ciepła w Polsce jest ponad 3 miliony. Z danych CEEB wynika, że ponad 2,5 miliona kotłów na paliwa stałe w Polsce jest do wymiany! Oprócz tego do wymiany są wszystkie piecokuchnie, trzony kuchenne, itp. Przypomnijmy, że w Czystym Powietrzu można otrzymać dofinansowanie na wymianę kotłów pozaklasowych oraz klasy III i IV. Kotły V klasy oraz te spełniające wymagania ekoprojektu są traktowane jako efektywne źródła ciepła i ich wymiana nie podlega dofinansowaniu.

Co dalej?

6,5 miliona deklaracji w CEEB wcale nie musi oznaczać, że baza jest już w 100% wypełniona. Termin składania deklaracji minął. Co się stanie z osobami, które powinny, ale nie zgłosiły deklaracji w CEEB? Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, żeby złożyć deklarację nawet po terminie! Jak czytamy, “brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje jednak automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli.”

Kary nie będzie, ale pod pewnymi warunkami - pisaliśmy o tym TUTAJ.

A Wy, zgłosiliście już swoje źródło ciepła do CEEB?

Źródło: GUNB