Węgiel zostaje. Nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Mapa

Dnia 1-go sierpnia bieżącego roku w życie weszło rozporządzenie “w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych”. Tym samym osoby ogrzewające swoje gospodarstwa ciepłem pochodzącym z paliw kopalnych do końca roku nie będą musiały przywiązywać wagi do jakości spalanego surowca. Jak nowelizacja wpłynie na jakość powietrza w Polsce?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Mapa

Podziel się

Węgiel lekarstwem na ubóstwo?

Początkiem sierpnia po raz kolejny przedłużono odstąpienie od wymagań jakościowych dla paliw stałych. Tym samym do kotłów stałopalnych dalej może trafiać każde paliwo, nawet o bardzo wątpliwej jakości. Relacjonowaliśmy o tym już w maju, kiedy to dokonano przedłużenia o 3 miesiące. 

Tym razem zmiany mają obowiązywać do końca roku. Podjęcie takiej decyzji ma zatrzymać postępujące rozwarstwienie społeczeństwa. Przynajmniej tak to tłumaczy resort.

Wspomniane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska 
źródło: MKiŚ

Nie możemy jednak zapomnieć o zeszłorocznym kryzysie na rynku węglowym i problem z zakupem tego surowca. Od momentu rozpoczęcia sprowadzania węgla przez gminy rynek się uspokoił, a samorządy zostały z dosłownie zalegającymi hałdami. Dwa miesiące temu w takich magazynach było w sumie ponad 64 tysiące ton czarnego złota. Prawdopodobnie reakcja MKiŚ to nie tyle troska o ubożejące społeczeństwo, co biznesy gmin. Gdyby wymagania jakościowe wciąż obowiązywały, samorządy miałby problem z wprowadzeniem zakupionego paliwa do obrotu.

Z drugiej strony nie możemy zapominać o zbliżających się wyborach. Zielone światło do spalania dosłownie czegokolwiek może być próbą przypodobania się określonym grupom społecznym. Szkoda tylko, że zwiększenie skali ich ubóstwa jest bezpośrednim wynikiem nieudolności działań osób u władzy.

Kryzys w Polsce się pogłębia. Wraz z nim ubóstwo energetyczne obywateli. To oczywiste, że nie każdy może sobie pozwolić na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację domu. Często poziom rządowych dofinansowań nie zapewnia wystarczającego wsparcia finansowego. Jednak rozwiązaniem tej sytuacji nie może być przyzwolenie na trucie reszty społeczeństwa. Polska już teraz ma ogromne problemy ze smogiem i jesteśmy w ogonie europejskich rankingów powietrza. Poniżej przedstawiamy mapę zanieczyszczeń powietrza Europy z początku roku. Niestety Polska wyróżnia się najbardziej.

Jakość powietrza w Europie, według wytycznych WHO
źródło: Airly

Ministerstwo do puli usprawiedliwień swojej decyzji dorzuca fakt wojny na Ukrainie i nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Nadal trwa napaść Rosji na Ukrainę, która jest przyczyną kryzysu energetycznego. Ma to negatywny wpływ na zmianę warunków zaopatrzenia w paliwa stałe zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu. Wprowadzone czasowo zmiany mają na względzie interes konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i komfortu cieplnego

odpowiada MKiŚ na zapytanie redakcji Spider’s Web

Węgiel nie powstrzyma rozwarstwienia społecznego w Polsce. Najlepszym rozwiązaniem obecnej sytuacji byłoby zapewnienie ekologicznych źródeł energii dla najuboższych gospodarstw domowych, a nie pozostawienie ich na pastwę swoich kotłów.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli mieszkańcom zakupić węgiel po akceptowalnych społecznie cenach jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i pozwoli obywatelom na skuteczne i stopniowe przygotowanie się do kolejnego sezonu grzewczego, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i komfortu cieplnego

pada w odpowiedzi resortu klimatu i środowiska na zapytanie Spider’s Web

Palą niektórzy, cierpią wszyscy

Trujące powietrze jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia, a skala problemu jest międzynarodowa. Wystarczy, że masa powietrza znad Polski skieruje się na zachód, a czujniki naszych sąsiadów zaczynają wariować. Polski smog od lat jest problemem dla mieszkańców pogranicza sąsiednich krajów.

Jesteśmy również problemem sami dla siebie. Potrzebę zmian dostrzegły już małopolskie samorządy, m.in. w Krakowie obowiązuje znana w całej Polsce ustawa antysmogowa. Od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa w instalacjach spalania paliw dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych lub lekkiego oleju opałowego. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze Krakowa. Dotyczy zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych.

Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania.

Ochrona życia i zdrowia jest najważniejsza, tym samym nie trzeba szukać słuszności wprowadzanych ograniczeń. Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i może przyczynić się do:

  • chorób układu oddechowego: astmy, raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
  • poważnych chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca,
  • chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych,
  • zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
  • chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu.

źródła: Airly, Spider’s Web, powietrze.malopolska.pl, MKiŚ

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia