Wczoraj w Dzienniku Polskim ukazała się informacja o rzekomym rozszerzeniu dotacji na wymianę pieców węglowych. 

Jak wynika z oficjalnego komunikatu, WFOŚiGW nie planuje takich działań:
 
„Informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie zapadła żadna decyzja w kwestii ewentualnej zmiany Programu Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.
 
Wojewódzki Fundusz wyraża zaniepokojenie informacjami medialnymi o rzekomo podjętych rozstrzygnięciach. Decyzje organów Funduszu są zawsze poprzedzone analizą finansową, merytoryczną i prawną oraz zapadają zgodnie z wymogami formalnymi i przyjętymi przez Fundusz procedurami, stanowiąc odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie na dofinansowanie. Materiały informacyjne i projekty w tym zakresie przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej mają charakter poufny i nie podlegają udostępnieniu. Po przyjęciu są natomiast publicznie dostępne. 
 
W nawiązaniu do publikacji, która ukazała się w Dzienniku Polskim w dniu 25 kwietnia 2016 r. – artykuł autorstwa Pana Grzegorza Skowrona pt. “Będą większe dotacje na wymianę pieców”, Zarząd oraz Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczają, iż informacje zawarte w tej publikacji nie zostały potwierdzone w Wojewódzkim Funduszu. Przedstawiciele prasy nie kontaktowali się z żadną z osób upoważnionych ze strony Wojewódzkiego Funduszu do wypowiadania się w imieniu Zarządu lub Rady Nadzorczej, celem sprawdzenia prawdziwości opublikowanych treści.”
 
Źródło: WFOŚiGW