WFOŚiGW w Opolu dofinansuje OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 27756781

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.
Budżet Programu „Prosument Opolski” na rok 2014 wynosi 2 mln zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny ale nie więcej niż:
  • wysokość określona w § 8 ust. 2 „Regulaminu Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”;
  • 15 000,00 zł dla osób fizycznych i 45 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku instalacji wykorzystujących jedno odnawialne źródło energii;
  • 30 000,00 zł dla osób fizycznych i 90 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.
Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.11.2014 r. do 31.12.2017 r.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 1 grudnia 2014 r. w trybie ciągłym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesyłać drogą pocztową na adres Funduszu lub składać w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w „Regulaminie Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, który znajduje się na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Prosument Opolski” (http://www.wfosigw.opole.pl/node/377 ).
Kontakt:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
www.wfosigw.opole.pl
Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150
Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu