Jak podaje WFOŚiGW w Szczecinie na oficjalnej stronie internetowej, nabór wniosków o dofinansowanie zadań polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE w ramach II edycji programu Prosument ruszy 14 grudnia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego województwa, zainteresowanych energetyką prosumencką, w dniu 27 października 2015r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie przyjęła uchwałę zatwierdzającą Regulamin pozwalający na rozpoczęcie realizacji II edycji Programu Prosument. Regulamin wejdzie w życie po uprawomocnieniu się uchwały. Treść Regulaminu wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym Wnioskiem o dofinansowanie zadania będzie wkrótce dostępna na stronie internetowej WFOŚiGW” – czytamy oficjalny komunikat.

Przypomnijmy, że nabór wniosków został wstrzymany w związku ze zmianami jakie zostały wniesione do treści programu, oraz w związku z naborem dla banków, które chciały rozdysponowywać środki finansowe w ramach tego programu.


Jakie ułatwienia w programie w przyszłym roku? – PRZECZYTAJ WYWIAD


Co podlega dofinansowaniu?

• źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
• małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
• mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych (z terenu województwa zachodniopomorskiego). Przez budynek mieszkalny (w tym wielorodzinny) należy rozumieć istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe w co najmniej połowie powierzchni całkowitej.

Beneficjenci:
• osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym ;
• wspólnoty mieszkaniowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach;

Źródło: WFOŚiGW w Szczecinie