WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld dolarów

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący kosztów ekonomicznych spowodowanych wpływem zanieczyszczenia powietrza w Europie na zdrowie ludzi. Z szacunków WHO wynika, że w ciągu roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, na świecie przedwcześnie umiera blisko 7 mln ludzi. Liczba ta stanowi aż jedną ósmą wszystkich zgonów. Wspomniany raport WHO obejmuje 53 kraje europejskie. Oszacowano, że tylko w 2010 roku w krajach tych,  zanieczyszczone powietrze spowodowało 600 000 przedwczesnych zgonów. 
 
Raport WHO pokazuje również zatrważającą prawdę o skutkach zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce. W roku 2010 zanieczyszczenia te przyczyniły się do przedwczesnej śmierci  48 544 naszych rodaków. Spośród uwzględnionych w raporcie krajów w roku tym więcej zgonów odnotowano tylko w Rosji i Ukrainie. Raport WHO w statystykach uwzględnia dwie składowe. Jedną z nich są zanieczyszczenia powietrza otoczenia cząstkami pyłu, drugą zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe. Pod względem zgonów spowodowanych spalaniem konwencjonalnych paliw w gospodarstwach domowych w 2010 r. Polska zajmuje niechlubne drugie miejsce. Z liczbą 23 816 przedwczesnych śmierci, w czarnym rankingu pokonujemy wszystkie objęte raportem kraje, za wyjątkiem Rosji. Zgony spowodowane zanieczyszczeniem powietrza w Polsce generują koszty w wysokości 101 826 mln dolarów, co stanowi aż 12,9% produktu krajowego brutto (PKB). W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski to ponad 800 złotych miesięcznie!
 
Raport WHO zwraca uwagę, że ponad 90% ludzi zamieszkujących objęte raportem kraje, oddycha powietrzem nie spełniającym norm jakości. Europejskie gospodarki każdego roku ponoszą koszt ok 1,6 bilionów dolarów z tytułu chorób i przedwczesnych śmierci obywateli, spowodowanych złą jakością powietrza.
 
W Polsce, która ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Europie co raz częściej pojawiają się inicjatywy obywatelskie dążące do zmian i polepszenia jakości powietrza. Polski Alarm Smogowy (www.polskialarmsmogowy.pl) przygotował petycję w tej sprawie do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Premier Ewy Kopacz i Marszałka Radosława Sikorskiego, którą może podpisać każdy. Do tej pory temat niskiej emisji zanieczyszczeń w odczuciu opinii społecznej wydaje się być lekceważony przez Radę Ministrów. 
 
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) zachęca do zapoznania się z treścią Raportu WHO, który jasno pokazuje alarmujący stan jakości powietrza w Polsce.
 
Źródło: PORT PC na podstawie danych z raportu WHO: „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe"