Offshore staje się coraz atrakcyjniejszy. Wraz ze wzrostem efektywności montowanych turbin spada jednostkowy nakład kosztów na budowę farm wiatrowych. Są one coraz tańsze, a co za tym idzie, coraz bardziej konkurencyjne. A jak wygląda przygotowanie projektów i budowa wiatraków na morzu?

 • Planowanie

Planowanie i rozwój projektu zajmuje najczęściej około 7 lat. W tym czasie:

 • wykonywane są badania wietrzności, badania geologiczne i środowiskowe,
 • prowadzone są prace planistyczne i projektowe,
 • załatwiane są sprawy administracyjne.
 • Budowa

Budowa farmy wiatrowej trwa zazwyczaj 1-2 lata. Budowane turbiny są coraz większe i coraz efektywniejsze – planowane konstrukcje mają osiągać moc nawet 12 MW, obecnie najwyższa moc to 9,5 MW (a na lądzie 7,5 MW). Inwestor w trakcie budowy realizuje działania mające na celu ochronę środowiska morskiego, takie jak np. metody wygłuszające stosowane podczas palowania fundamentów. Budowa prowadzona jest poza okresami szczególnej ochrony morskich ssaków, ryb oraz ptaków. To ważne, aby Morze Bałtyckie było
miejscem przyjaznym dla wszystkich.

 • Eksploatacja

Czas pracy wiatraka na morzu określa się na 20-30 lat.

Źrodło: PSEW

Główną zaletą morskiej energetyki wiatrowej jest przewidywalna produkcja.

Współczynnik wykorzystania mocy wynosi:

 • 50% dla morskich farm wiatrowych
 • 40% dla farm na lądzie
 • ok. 10% dla elektrowni PV

W trakcie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych konieczne jest zapewnienie szeregu usług dodatkowych, takich jak:

 • baza hotelowa i gastronomiczna
 • transport morski i śródlądowy
 • dostawy paliw dla transportu morskiego i lądowego
 • dostawy energii
 • ubezpieczenia majątku i kontraktów
 • szkolenia i certyfikacja

Źródło: PSEW

Redakcja GLOBEnergia