Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik we władzach IRENA

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

oze

5 czerwca 2012 r. wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik została wybrana przewodniczącą Zespołu ds. wyboru projektów Międzynarodowej Agencji Energii Odnawianej IRENA.

Zespół, którym pokieruje wiceminister Antoniszyn-Klik, zajmuje się m.in. opiniowaniem i rozpatrywaniem wniosków dot. projektów z zakresu energetyki odnawialnej, realizowanych w szczególności w krajach rozwijających się. Dysponuje on środkami w wysokości 350 mln dol., które podzielone są na roczne transze, każda po 50 mln dol.

Udział przedstawiciela Polski w pracach Zespołu podkreśla zaangażowanie naszego kraju w zagadnienia związane z energetyką odnawialną nie tylko na europejskim rynku, ale także na arenie międzynarodowej.

***

Międzynarodowa Agencja ds. Energii Odnawialnej (IRENA) została powołana na w 2009 r. IRENA zajmuje się promocją wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystywania energii odnawialnej. Należy do niej 95 krajów z całego świata, w ty, Polska, która jest członkiem-założycielem Agencji.

Zgodnie ze Statutem organami Agencji są: Zgromadzenie (przedstawiciele wszystkich państw-członków Agencji) oraz Rada (od 11 do 21 członków wybranych przez Zgromadzenie). Na czele Sekretariatu organizacji stoi Dyrektor Generalny.

Zadania Rady, która jest ciałem zarządzającym pracami Agencji, to m.in.:
- ustalanie programu prac oraz projektu budżetu Agencji,
- prowadzenie negocjacji z państwami;
- ustalanie projektów porozumień przyjmowanych przez Zgromadzenie;
- opracowywanie rocznych raportów z działalności Agencji.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki