W dniu 23 kwietnia 2013 odbył się Polski Kongres Gospodarczy. Spotkanie zorganizowane zostało przez Pracodawców RP, a brał w nim udział m.in. Jerzy Pietrewicz – wiceminister Gospodarki. Przedstawił on zdanie Departamentu Gospodarki na temat rozwoju sektora energetycznego. „Jednym z najważniejszych elementów aktualizowanej Polityki energetycznej Polski będzie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliw i energii” – poinformował wiceminister. Zaznaczył on, jak istotne dla Polski jest wykorzystanie krajowych surowców mineralnych. Jednocześnie należy pamiętać o zobowiązaniach wobec Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Pietrewicz zauważył, że „Wyznaczenie kolejnych ambitnych celów powinno odbywać się w taki sposób, aby nie zmniejszać konkurencyjności gospodarek poszczególnych państw członkowskich”. Zdaniem Pietrewicza najlepszą i najtańszą drogą do realizacji celów energetycznych jest zwiększenie efektywności energetycznej. Następstwem zwiększonej efektywności jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię i paliwa, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Źródło: Newseria