Wczoraj na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie klimatu został powołany Ireneusza Zyska, a na stanowisko podsekretarza stanu – Adama Guibourge Czetwertyńskiego. Czy któryś z nich zajmie się OZE?

Podczas swojego expose, Premier Mateusz Morawiecki mówił, że kiedyś nie było nas stać na rozwijanie źródeł odnawialnych, a teraz nie stać nas na to żeby ich nie rozwijać. Zapowiedział również, że do zadań specjalnych w strefie odnawialnych źródeł energii, zostanie powołana nowa funkcja rządowa – pełnomocnika ds. OZE, jednak nie wspomniał kto mógłby ją pełnić.

Do pełnego wykorzystania tego ogromnego potencjału, który można porównać z największymi przedwojennymi programami rozwojowymi, powołamy w rządzie funkcję pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii.- powiedział premier Mateusz Morawiecki

Dotychczasowe ministerstwo energii zostało podzielona na ministerstwo aktywów państwowych oraz ministerstwo klimatu. Aktywa Państwowe prawdopodobnie obejmą kontrolą polskie spółki energetyczne. Czy w takim razie OZE zostanie dla ministerstwa klimatu?

Nowi wiceministrowie

Na stronie ministerstwa klimatu, można znaleźć informacje na temat powołanych wiceministrów. Skupmy się więc na tych aspektach związanych z energetyką i klimatem.

Ireneusz Zyska czyli Sekretarz Stanu, to założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej.

Z kolei Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu, w 2014 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych podczas Szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie.W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu.

W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Podane kompetencje obu wiceministrów wskazują na to, że mogliby się zająć odnawialnymi źródłami energii. Czy któryś z nich stanie się wspominanym przez premiera pełnomocnikiem ds, OZE, czy będzie to całkiem nowe stanowisko? Będziemy informować na bieżąco.

 

Redakcja GLOBEnergia