Wicepremier Piechociński obawia się niedoborów mocy w sieci energetycznej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

J.Piechocinski

- Polska energetyka potrzebuje inwestycji w nowe moce wytwórcze, dlatego potrzebny jest dialog wszystkich uczestników rynku  - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas debaty „Okrągły stół na temat opłacalności realizacji inwestycji w elektrowniach węglowych w Polsce”.  Spotkanie odbyło się 23 sierpnia 2013 r. w siedzibie PAP w Warszawie.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że polska energetyka stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. - Główne zadania do zrealizowania to dostosowanie mocy wytwórczych do rosnącego zapotrzebowania na energię, konieczność wymiany wyeksploatowanych jednostek, rozwój sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a także spełnienie wymogów środowiskowych narzucanych przez unijne regulacje – wymienił.

W jego opinii, aby zachować sprawność systemu elektroenergetycznego w naszym kraju niezbędna jest także realizacja nowych projektów. -  Brak inwestycji oraz planowane wycofanie starych mocy może spowodować, że w przyszłości nie będziemy mogli w pełni pokryć zapotrzebowania na energię – powiedział.

Wicepremier zaznaczył, że wsparciem zarówno dla nowych rozwiązań, jak i tych już funkcjonujących, będzie stabilne i kompleksowe prawo. – Prezydent podpisał 14 sierpnia poselski projekt tzw. Mały trójpak, a jego przepisy już wkrótce wejdą w życie – powiedział. – Pracujemy jeszcze m.in. nad ustawą przedłużającą system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz tzw. Dużym trójpakiem – podkreślił.
W dyskusji z udziałem przedstawicieli branży energetycznej oraz ekspertów sektora, poruszono również tematy związane z rynkiem mocy i rozwiązaniami na przyszłość w tym zakresie oraz racjonalizacją i wykorzystaniem OZE w polskiej elektroenergetyce.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki